Vi garanterer, at eleverne får deres undervisning

Hjem > Nyheder > Vi garanterer, at eleverne får deres undervisning

Af Henning Johannsen, pædagogisk leder på Fjerritslev Gymnasium

På Fjerritslev Gymnasium garanterer vi, at eleverne får de timer, de skal have. På en dynamisk undervisningsinstitution som Fjerritslev Gymnasium med rigtig mange initiativer, vil der jævnligt være aflysninger og ændringer i den planlagte undervisning. Det kan skyldes brobygning, aktiviteter ude af huset, kurser, ekskursioner, studierejser og meget andet.

Af den grund kan de berørte elevers planlagte timetal i de enkelte fag i perioder være lavere. Det betyder dog ikke, at eleverne går glip af timerne – det er blot et udtryk for en lidt mere skæv fordeling end oprindelig planlagt. Timerne flyttes og bliver nået på et senere tidspunkt af skoleåret.

Alle skolens elever og deres forældre er informeret om, hvordan man selv holder øje med holdnormerne i skolens administrative system Lectio.

Scroll to Top