HF på Fjerritslev Gymnasium

HF-uddannelsen er en toårig almen gymnasial uddannelse med et bredt udbud af valgfag. Uddannelsen lægger – ud over det teoretiske læsestof – vægt på at arbejde med fagene i praksis. Med HF får du en bred indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold.

På Fjerritslev Gymnasium har vi øje for, at du som elev trives og udvikler dig både fagligt og socialt. Vi har fokus på, at overgangen fra elev til studerende skal lettes mest muligt. Derfor sørger vi for at få indarbejdet gode studieteknikker og arbejdsvaner lige fra første skoledag. Flere gange om året har du en samtale med din tutor, hvor vi taler om, hvordan det går. Du har desuden altid mulighed for at snakke med din studievejleder og gøre brug af gymnasiets tilknyttede psykolog og samtalepræst. På den måde hjælper vi dig til at gennemføre din HF og dermed tage et skridt på vejen til at realisere dine drømme.

HF giver adgang til fremtiden

En HF-eksamen giver adgang til kortere eller mellemlange uddannelser som fx pædagog, sygeplejerske eller lærer. Ønsker du at tage en lang videregående uddannelse på universitetet, skal du supplere din eksamen med et halvt års overbygning.

Spændende projekt- og praktikforløb

I løbet af uddannelsen kommer du i praktik inden for et af de områder, du kunne tænke dig at arbejde med senere. På den måde kan du bruge teorien fra undervisningen i praksis og blive klogere på, hvilken vej du ønsker at gå i din videre uddannelse. Projekt- og praktikfor­løbene fordeles således:

1. semester: Projekt- og praktikforløb, hvor du kan pejle dig ind på interesse

2. semester: Projekt- og praktikforløb, der munder ud i valg af fagpakke

3. og 4. semester: Projekt- og praktik­forløb, der understøtter dit studievalg

Også i den daglige undervisning arbejder vi hele tiden på at sammenholde det teoretiske i uddannelsen med anvendelsen i det virkelige liv. Det kan fx være via projektopgaver og besøg på virksomheder og institutioner.

2 fagpakker

På HF kan du vælge mellem vores 2 fagpakker Samfund & Mennesker og Uniform, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med fag, der specielt er målrettet dine fremtidsplaner.

HF-fagpakke

Samfund & Mennesker

Samfund & Mennesker er til dig, der interesserer dig for mennesket og for, hvordan vi indgår i samfundet med de udfordringer, muligheder og vilkår, vi møder både lokalt og globalt

HF-fagpakke

Uniform

Denne fagpakke er for dig, som er særligt idrætsfagligt interesseret og gerne vil have bevægelse, styrke og handling i din uddannelse