HF på Fjerritslev Gymnasium

HF er en toårig gymnasial uddannelse, som giver dig indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. Uddannelsen lægger – ud over det teoretiske stof – vægt på at arbejde med fagene i praksis.

HF-uddannelsen er inddelt i fire semestre. Du har fagene dansk og engelsk gennem alle semestre, mens de øvrige fag – som fx et kunstnerisk fag, de natur­videnskabelige fag samt kultur- og samfundsfagene – løber over ét, to eller tre semestre. Ud over de obligatoriske fag kan du vælge ét eller to valgfag.

På Fjerritslev Gymnasium har vi øje for, at du som elev trives og udvikler dig både fagligt og socialt. Flere gange om året har du en samtale med din tutor, hvor vi taler om, hvordan det går. Derudover har du altid mulighed for at snakke med din studievejleder og gøre brug af gymnasiets øvrige støtteordninger. På den måde kan vi hjælpe dig til at gennemføre din HF og dermed tage et skridt på vejen til at realisere dine drømme.

Der er mulighed for at få tilrettelagt et treårigt HF-forløb på FG, hvis du og vi i fællesskab vurderer, at det vil være en god løsning. Kontakt os for at høre mere om denne ordning.

HF giver adgang til fremtiden

En HF-eksamen giver adgang til kortere eller mellemlange uddannelser som fx pædagog, syge­plejerske eller lærer. Ønsker du at tage en lang videregående uddannelse på universitetet, skal du supplere din eksamen med et halvt års overbygning.

Spændende projekt- og praktikforløb

I løbet af uddannelsen kommer du i praktik inden for et af de områder, du kan tænke dig at arbejde med senere. På den måde kan du bruge teorien fra undervisningen i praksis og blive klogere på, hvilken vej du ønsker at gå i din videre uddannelse.

Også i den daglige undervisning arbejder vi på at sammenholde det teoretiske i uddannelsen med anvendelsen i det virkelige liv. Det kan fx være via projektopgaver på gymnasiet eller besøg på virksomheder.

2 fagpakker

På HF kan du vælge mellem vores to fagpakker ­Samfund & Mennesker og Uniform, hvor du kommer til at stifte bekendtskab med fag, der ­specielt er målrettet dine fremtidsplaner. Læs mere om fagpakkerne via oversigten herunder.

HF-fagpakke

Samfund & Mennesker

Samfund & Mennesker er til dig, der interesserer dig for mennesket og for, hvordan vi indgår i samfundet med de udfordringer, muligheder og vilkår, vi møder både lokalt og globalt

HF-fagpakke

Uniform

Denne fagpakke er for dig, som er særligt idrætsfagligt interesseret og gerne vil have bevægelse, styrke og handling i din uddannelse