HF på FG

Hjem > Kommende elev > HF på FG

Du kan stadig nå at ansøge om optagelse på HF til det nye skoleårs start i august

Kontakt os for at høre om dine muligheder

HF-studenter på Fjerritslev Gymnasium

HF på Fjerritslev Gymnasium

HF er en toårig gymnasial uddannelse, som giver dig indsigt i historie, kultur, naturvidenskab og samfundsforhold. Uddannelsen lægger – ud over det teoretiske stof – vægt på at arbejde med fagene i praksis.

HF-uddannelsen er inddelt i fire semestre. Du har fagene dansk og engelsk gennem alle semestre, mens de øvrige fag – blandt andet et kunstnerisk fag, de natur­videnskabelige fag samt kultur- og samfundsfagene – løber over ét, to eller tre semestre. Ud over de obligatoriske fag kan du vælge ét eller to valgfag.

Der er mulighed for at få tilrettelagt et treårigt HF-forløb på FG, hvis du og vi i fællesskab vurderer, at det vil være en god løsning. Kontakt os for at høre mere om denne ordning.

HF giver adgang til fremtiden

En HF-eksamen giver adgang til kortere eller mellemlange uddannelser som for eksempel pædagog, lærer, syge­plejerske, fysioterapeut, socialrådgiver eller politibetjent. Ønsker du at tage en lang videregående uddannelse på universitetet, skal du supplere din eksamen med et halvt års overbygning.

Spændende projekt- og praktikforløb

I løbet af uddannelsen kommer du i praktik inden for et af de områder, du kan tænke dig at arbejde med senere. På den måde kan du bruge teorien fra undervisningen i praksis og blive klogere på, hvilken vej du ønsker at gå i din videre uddannelse.

Også i den daglige undervisning arbejder vi på at sammenholde det teoretiske i uddannelsen med anvendelsen i det virkelige liv. Det kan for eksempel være via projektopgaver på gymnasiet eller besøg på virksomheder.

2 fagpakker

På HF kan du vælge mellem vores to fagpakker ­'Samfund & Mennesker' og 'Uniform', hvor du kommer til at stifte bekendtskab med fag, der ­specielt er målrettet dine fremtidsplaner. Læs mere om fagpakkerne via oversigten herunder.

HF-fagpakke

Uniform

Denne fagpakke er for dig, som er særligt idrætsfagligt interesseret og gerne vil have bevægelse og handling i din uddannelse

HF-fagpakke

Samfund & Mennesker

Samfund & Mennesker er til dig, der interesserer dig for mennesket og for, hvordan vi indgår i samfundet med de muligheder og udfordringer, vi møder både lokalt og globalt

Scroll to Top