HF-elever på Fjerritslev Gymnasium

HF-fagpakken Samfund & Mennesker

Samfund & Mennesker er til dig, der interesserer dig for mennesket og for, hvordan vi indgår i samfundet med de udfordringer, muligheder og vilkår, vi møder både lokalt og globalt.

Denne fagpakke giver dig mulighed for at læse videre til bl.a. pædagog, socialrådgiver, folkeskolelærer, journalist eller SOSU.

Følgende fag er særlige for Samfund & Mennesker

  • Psykologi C
  • Samfundsfag B
  • + 1 eller 2 valgfrie valgfag

Der vil være særligt fokus på psykologiske forhold og deres betydning for menneskers trivsel ud fra en pædagogisk og samfundsmæssig vinkel.