Læsevejledning

Læsevejledning og specialpædagogisk støtte (SPS)

På Fjerritslev Gymnasium tager vi hånd om de ordblinde elever, fra de starter på gymnasiet. Vi sørger for så hurtigt som muligt at søge IT-hjælpemidler hjem (AppWriter), og man får instruktionstimer sammen med læsevejleder, hvor man lærer at benytte programmet bedst muligt i sit daglige skolearbejde. Man har mulighed for at bruge AppWriter fra dag 1 (allerede inden det officielt er søgt hjem), da skolen har en licens til alle elever, og dette instrueres samtlige nye klasser i inden for de første to uger.

Vi er opmærksomme på, at nogle ordblinde elever kan opleve fx højtlæsning som en ubehagelig situation i timerne, og derfor formidler læsevejleder elevernes særlige behov videre til klassens lærere, så de er opmærksomme på dette.

Vi har foruden læsevejleder et kvalificeret hold af SPS-lærere, der varetager studiestøttetimer med de ordblinde elever, der er interesseret i at få en særlig målrettet hjælp til de udfordringer, som ordblindheden medfører. Det er ganske frivilligt, og man kan tage imod disse timer i det omfang og i de perioder, man har brug for det. I disse timer er man kun én elev og én lærer, og man kan arbejde med alt fra læseforståelse til opgaveskrivning. Tanken er, at disse timer både hjælper med konkrete opgaver, man skal løse på gymnasiet, men at de også hjælper eleven til at udvikle bedre strategier fremadrettet, så han/hun med tiden vil kunne klare sig uden lærerens hjælp.

I forbindelse med eksamen er der både adgang til hjælpemidler (AppWriter) og ekstra forberedelsestid til mundtlige eksamener samt forlænget tid til skriftlige. Derudover kan man få andre særlige behov opfyldt, hvis man har et ønske herom – såsom at bruge funktionen tale-til-tekst.

Scroll to Top