Computerregler – skriftlig eksamen

Hjem > Om Fjerritslev Gymnasium > Eksamen og prøver > Computerregler – skriftlig eksamen

Computere mv.

Du skal selv medbringe en computer til prøverne. Sørg for at din computer er velfungerende, opdateret og virusfri.

Alle eksamensbesvarelser afleveres elektronisk via netprøver.dk. Test i god tid inden prøven, at du kan logge ind vha. dit UNI-login eller MitID. Termins- og årsprøver afleveres via Lectio.

Obligatorisk afleveringsformat er pdf. Vær sikker på at du er i stand til at gemme som pdf inden du kommer til prøve.

Udskrift

Hvis du gerne vil have en papirudskrift til korrektur inden der afleveres elektronisk , kan det lade sig gøre ved henvendelse til vagterne. Der kan ikke printes den sidste halve time inden der er afleveringsfrist.

Proceduren er, at man tilkalder en eksamensvagt som kommer med en USB-nøgle. Opgaven gemmes på USB-nøglen i pdf-format hvorefter vagten sørger for at opgaven bliver printet ud. Egen USB-nøgle må ikke bruges til udskrift.

Scanning

Der vil være mulighed for at få scannet et håndskrevet bilag til fx skriftlig matematik eller fysik ved henvendelse til vagten.

Før prøven:

Du skal møde senest 15 minutter før prøven begynder. Meddelelse om lokale fremgår af planen for prøverne. Husk navn på alle medbragte genstande. Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr fungerer til tiden.

Brug evt. ventetiden til på egen medbragte USB-nøgle eller på harddisk at oprette en fil, hvor du jævnligt under prøven tager sikkerhedskopi af din besvarelse.

Under prøven:

Under prøven er det ikke tilladt at bruge computeren til andet end besvarelse af opgaven (fx må man ikke se film, lytte til musik, spille o. lign.) Eneste undtagelse er, at man må bruge høretelefoner til oplæsningsprogrammer ved prøver i sprogfag eller hvis man har udstyr til hjælp for fx læsevanskeligheder. Husk lav lydstyrke, så sidemanden ikke kan høre noget!

Netforbindelse – skriftlige prøver

Ved alle prøver (undtagen delprøver uden hjælpemidler) må internettet benyttes i meget begrænset omfang. Tilladt brug omfatter:

  • Netprøver.dk (Lectio ved termins- og årsprøver)
  • Ordbogen.com
  • Ressourcer der ikke på nogen måde kan downloades til lokalt brug.

Alle andre former for netbrug er ikke tilladt. Det gælder også cloudtjenester som fx Dropbox, Onedrive, Google Drev og lignende. Noter og dokumenter eleven ønsker at bruge under prøven, skal derfor hentes ned på computeren inden prøven. Dette gælder også gamle opgaver fra Lectio, Google Docs eller andre steder. Noter i fx Onenote skal ligeledes ligge lokalt på computeren.

Afspilning af lyd i høretelefoner må kun ske ved så svag lydstyrke at sidemanden ikke kan høre det. Musikstreaming er ikke tilladt, da det indebærer netadgang der ikke har noget med prøven at gøre.

Aflevering:

Delprøver uden hjælpemidler afleveres i det udleverede omslag hvor man udfylder alle rubrikker og skriver under på en erklæring om, at man ikke har snydt. I nogle fag er der plads til at skrive oplysningerne direkte udenpå det opgavehæfte, der skal afleveres.

 

Monitorering:

Under eksamen har man pligt til at lade sin computer monitorere. Det foregår ved hjælp at programmet ExamCookie, som skal være aktivt på computeren hele tiden mens prøven foregår.
Læs mere om monitoreringsordningen her.

Scroll to Top