Orienteringsaften om valg af studieretning og valgfag

Tirsdag 3. oktober kl. 19.00 – 20.30
på Fjerritslev Gymnasium, Skovbrynet 9

Alle 1.g-elever og -forældre (STX og HHX) indbydes hermed til orienteringsmøde om de valg, eleverne skal træffe i den kommende periode

På mødet vil der blive orienteret om skolens udbud af studieretninger og valgfag samt principper for klassedannelse. Desuden vil Jannie Rosendal Brunø fra Studievalg Danmark fortælle om optagelseskrav til videregående uddannelser.

Eleverne skal foretage deres endelige valg af studieretning senest torsdag 5. oktober. Valgfag vælges først i januar 2024.

Skolens ledelse vil sammen med Studievalg Danmark være til rådighed for besvarelse af individuelle spørgsmål.

Orienteringsmødet er tilrettelagt med henblik på forældrene. Eleverne er meget velkomne, men der vil gennem studievejlederens og Studievalg Danmarks orientering i de enkelte klasser være informeret om de samme temaer, som omtales på aftenens møde.

Der serveres kaffe og kage i løbet af aftenen.

Tilmeld dig/jer orienteringsaftenen senest torsdag 28. september via formularen herunder 

Venlig hilsen
Mikkjal Helmsdal
Rektor

Scroll to Top