Søg om optagelse på Fjerritslev Gymnasium

Hvordan bliver jeg elev på FG?

Hvis du ønsker at blive elev på Fjerritslev Gymnasium, skal du ansøge via www.optagelse.dk senest 1. marts

Ønsker du at søge ind senere end 1. marts, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 96 50 51 00. Du kan også kigge forbi til en snak og en rundvisning. 

De formelle krav for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse kan ses i optagelsesbekendtgørelsen (åbner i ny fane)

Besked om reservation af plads på FG

Senest 1. maj udsender vi et brev (via e-Boks) om nærmere information vedrørende din optagelse på FG

Bo på vores college

Hvis du ønsker at flytte på Fjerritslev College i forbindelse med at du starter på FG, kan du kontakte os for at reservere en bolig.

Læs alt om Fjerritslev College her

Når du søger STX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog
  • vælge kreativt fag

Når du søger HF

– skal du i ansøgningen

  • vælge kreativt fag

Når du søger HHX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog

Optagelsesprøver

Hvis du ikke opfylder forudsætningerne for at blive optaget, vil du blive indkaldt til en optagelsesprøve og en efterfølgende samtale. Der afholdes to optagelsesprøver og en sygeprøve hvert år.

Den tidlige optagelsesprøve ligger i medio juni, mens den sene optagelsesprøve og sygeprøven ligger i starten af august.

Optagelsesprøven til de gymnasiale uddannelser er en centralt stillet skriftlig prøve i fagene dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi.

Du kan se et eksempel på en optagelsesprøve her (åbner i ny fane)

Merit og kompetencevurdering

Hvis du har gået på en anden uddannelse tidligere eller har erhvervet kvalifikationer på anden vis, er der i nogle tilfælde mulighed for at få merit for dele af din ungdomsuddannelse.

Læs mere om merit (åbner i ny fane)

Læs mere om individuel kompetencevurdering (åbner i ny fane)