Eksamen og prøver

Hjem > Om Fjerritslev Gymnasium > Eksamen og prøver

Her kan du få oplysninger om prøver og eksamener

Klik her hvis du vil se eksamensbekendtgørelsen (åbner i ny fane), som rummer alle love og regler for eksamen.

Antal prøver mv.

HF´ere skal op i alle fag, men for STX udtrækker ministeriet eksamensfagene efter nedenstående principper:

For elever uden ekstra A-niveaufag, er antallet af prøver 10, inkl. skriftlig dansk og studieretningsprojektet der begge er obligatoriske prøver.

For hvert ekstra A-niveaufag øges antallet af prøver med én.

Den enkelte elev skal aflægge minimum 3 skriftlige og 3 mundtlige prøver.

Alle skal aflægge mindst én af prøverne i A-niveaufag med både skriftlig og mundtlig prøve.

Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget i, der tæller, dvs. har man været til eksamen i et fag i 1g – og vælger dette som valgfag i 3g – tæller 1g-prøven ikke med i de 10.

Eksamensresultat

Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: Fag på A-niveau tildeles vægten 2 Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5 Fag på C-niveau tildeles vægten 1, Studieretningsprojektet tildeles vægten 2, Almen studieforberedelse tildeles vægten 1,5.

For fag, der afsluttes med mere end én karakter (en skriftlig og en mundtlig), deles vægten ligeligt mellem karaktererne.

www.softit.dk/snit (åbner i ny fane) tilbyder at man kan beregne sit karaktergennemsnit ved at indtaste de karakterer man har fået/forventer at få.

Computerregler

Scroll to Top