Billedkunstundervisning på Fjerritslev Gymnasium

Kunstneriske fag på FG

Som STX- eller HF-elev på Fjerritslev Gymnasium skal du vælge dig ind på ét af de kunstneriske fag på c-niveau, der tilbydes:

De kunstneriske fag på FG er billedkunst, mediefag og musik.

Undervisningen i fagene ligger i det første år af uddannelsen, og kan eventuelt fortsættes på 2./3. år som valgfag eller studieretningsfag på b- eller a-niveau.

For alle tre fag gælder det, at man kan deltage uden at have forudgående erfaringer eller forudsætninger i faget.

Billedkunst

Billedkunst er en af de tre valgmuligheder i blokken af kunstneriske fag på Fjerritslev Gymnasium. Her beskæftiger vi os primært med det vi kan se. Det vil sige alle de synsindtryk vi får i løbet dagligdagen, gennem årets gang og i det hele taget gennem hele livet. Det lyder som en stor mundfuld, og det er det også.

Vi beskæftiger os med kunstens billeder i form af malerier, skulpturer, installationer, happenings, kunstvideoer og alt det andet, der også ligger inden for en almindelig kunstopfattelses rammer. Men vi beskæftiger os også med dagligdagens billeder, som vi ser dem i reklamer, på plakater, i film, på internettet etc. Og sidst men ikke mindst arbejder vi med arkitektur, både den kunstfærdige – som vi ser i store prestigeprojekter – og den mere dagligdags – som vi ser i vores boliger.

I undervisningen er det sådan, at teori og praktik altid følges ad. Et emne med et teoretisk udgangspunkt har altid en praktisk side tilknyttet og omvendt, og de to sider vejer omtrent lige tungt i undervisningen.

I sidste halvdel skal eleverne lave et selvstændigt projekt, der lige som undervisningen skal rumme såvel en teoretisk som praktisk dimension.

Ved skoleårets afslutning er det muligt, at faget bliver udtrukket til eksamen.

Mediefagsundervisning på Fjerritslev Gymnasium

Mediefag

Mediefag er de levende billeders fag. Det er således et fag, hvor der arbejdes med film og tv.

I mediefag hænger teori og praksis sammen, og der veksles hen over skoleåret imellem disse to arbejdsområder.

Fagets teoretiske dele består af en gennemgang af filmsproget og de filmiske virkemidler. Endvidere går vi i dybden med en analyse af en række spillefilm og tv-formater. Vi beskæftiger os med fiktion og fakta og blandingsformerne herimellem.

Den teoretiske indsigt efterprøves i praksis via små filmøvelser samt større filmproduktioner. Her lærer man hele processen fra den første idé via manuskriptskrivning, synopsis og storyboard til idéens udformning gennem anvendelse af kamera- og redigeringsudstyr.

Eksamen i dette fag er ligeledes baseret på en ligelig fordeling mellem teori og refleksion over praksis.

Musikundervisning på Fjerritslev Gymnasium

Musik

Det kræver ingen særlige forudsætninger at melde sig til musik på c-niveau. Alle kan være med – også selvom man måske ikke har gået til musikundervisning tidligere.

I musik på c-niveau vil du blive præsenteret for en række forskellige musikgenrer. Det store overblik over musikhistorien får du ved at lytte til nye og gamle musikformer fra vidt forskellige steder på kloden. Du vil blive introduceret til nodesystemet, og lære at analysere musik på forskellige måder.

Den praktiske/udøvende del udgør ca. halvdelen af undervisningen, og består blandt andet af stemmetræning og grundlæggende teknik på trommer, bas, guitar og klaver. Fællessang og sammenspil er vigtige aktiviteter.

Til en eventuel eksamen er teori og praksis også ligeværdige. Her vil man blive bedt om at fortælle om et selvvalgt musikprojekt og man skal deltage i et sammenspilsnummer, enten som sanger (eventuelt sammen med andre) eller på et instrument.