HF-elever på Fjerritslev Gymnasium

HF-fagpakken Uniform

Uniform er for dig, som er særligt idrætsfagligt interesseret og gerne vil have bevægelse, styrke og handling i din uddannelse.

Fagpakken giver mulighed for at læse videre til bl.a. politibetjent, falckredder, fængselsbetjent, sygeplejerske eller fysioterapeut.

Følgende fag er særlige for Uniform

  • Psykologi C
  • Idræt B
  • + 1 eller 2 valgfrie valgfag

Du behøver ikke have særlige forudsætninger, før du går i gang. Omdrejningspunktet vil være kroppen, bevægelse og sundhed, og der bliver fokus på både den teoretiske og praktiske vinkel – bl.a. gennem spændende aktiviteter ud af huset. De obligatoriske fag vil i høj grad arbejde med temaer, der passer til fagpakkens toning.