Studieretning F

Sprog & Samfund på Fjerritslev Gymnasium

Sprog & Samfund med tysk

Engelsk A
Tysk fortsættersprog A
Samfundsfag B

Spring ind i sprogene og få adgang til verden!

Denne studieretning har fokus på to af de vigtigste sprog for danskere.

Du får et godt kendskab til de tysk- og engelsktalende landes kultur, samfund og historie samt en god sproglig ballast. Målet er selvfølgelig, at du opnår en sikkerhed på begge sprog såvel skriftligt som mundtligt – derfor indgår grammatik og skriftligt arbejde sammen med mundtlige øvelser som en naturlig del af fagene.

I begge sprogfag arbejdes der med en bred emnevifte, som du sammen med dit hold har indflydelse på.

Emnerne tager udgangspunkt i litteratur, artikler, musik, film og diverse andre medier.

Sprogene suppleres af samfundsfag, der sikrer en teoretisk indsigt i samfundsopbygning og udviklingstendenser. Her får du værktøjer, der letter din forståelse af de tysk- og engelsktalende landes politiske og samfundsmæssige strukturer og disses betydning for Danmark.

Studieretningen indeholder følgende fag

Fag på studieretningen

Fremtidsmuligheder

Studieretningen giver dig adgang til en bred vifte af uddannelser – også til uddannelser, hvor sprog ikke er det primære. Gode sprogkundskaber er generelt vigtige i mange uddannelser – fx i forbindelse med ophold i udlandet.

På Adgangskortet på ug.dk kan du få et fuldt overblik over, hvilke videregående uddannelser denne studieretning giver adgang til (åbner i ny fane)

Scroll to Top