Ansvarsområder hos ledelse og administration

Hjem > Kontakt > Medarbejdere > Ansvarsområder hos ledelse og administration

Mikkjal Niels Helmsdal, rektor

mh@fjerritslev-gym.dk
Telefon 96 50 51 07

Mikkjal Niels Helmsdal

 • Overordnet ansvar for pædagogik, personale, økonomi og adm.
 • Ansættelser og afskedigelser
 • Elevsager (udmeldelse, merit, snyd, sanktioner ved brud på studie og ordensregler mv.)
 • Politikker og strategier
 • Lønforhandlinger
 • Længerevarende sygdom, sygesamtaler mv.
 • Økonomi, budget, regnskab, ansøgning til puljer mv.
 • Samarbejdsudvalg
 • Fællesudvalg
 • Pædagogisk råd
 • Officiel repræsentant / talsmand ift. eksterne relationer. Samarbejde inden for skoleområdet, politisk, i lokalsamfundet, EUC Nordvest
 • Bestyrelsen
 • FG's Venner
 • Nærmeste leder for kontorpersonale
 • Nærmeste leder for pedeller
 • MUS
 • Introforløb for nye medarbejdere (modtagelse, mentor-påsætning, opfølgning)
 • Kontakt til UU
 • Kontakt til afleverende skoler
 • Medarbejdertrivselsundersøgelse og APV
 • Elevtrivselsundersøgelser
 • Lærerforsamlingsmøder
 • Eksamensklager

Lene Mogensen, uddannelsesleder

lm@fjerritslev-gym.dk
Telefon 96 50 51 09

Lene Mogensen

 • Optagelse af elever
 • Nærmeste leder for rengøringspersonale
 • Nærmeste leder for kantinepersonale
 • MUS
 • Elevfravær
 • Kontakt til UU
 • Lærerforsamlingsmøder
 • Kvalitetssikring af skolens faglighed
 • Leder af faggruppemøder
 • Overordnet ansvar for AT, SRP, SRO, SSO og dansk-historieopgave
 • SRP kvalitetskontrol
 • Kursusansøgninger (videre- og efteruddannelse) indstilling til rektor
 • Ansøgning om tjenestefrihed mv. (undervisere) i samarbejde med sekretær
 • Studieplaner og undervisningsbeskrivelser
 • Studietur/ekskursioner
 • Videndeling hos det pædagogiske personale
 • Koordinering af skriftlige opgaver med teamet
 • Lokalkontakt
 • Organisering af klasseteam-arbejde
 • Grundforløbskoordinator (herunder studiedating)
 • Talentarbejde
 • Brobygningsaktiviteter
 • College overordnet
 • Ekstra aktiviteter, overordnet (esport, outdoor mv)

Anders Krogh, vicerektor

ak@fjerritslev-gym.dk
Telefon 96 50 51 04

Anders Krogh

 • Elevsager (udmeldelse, merit, snyd, sanktioner ved brud på studie og ordensregler mv.)
 • Samarbejdsudvalg
 • Fællesudvalg
 • MUS
 • Opgavefordeling
 • Klasse- holdoprettelse
 • Stedfortræder for rektor
 • Planlægning af undervisningstid og elevtid
 • Skolens årsplan
 • Klasse- hold oprettelse
 • Skemalægning
 • Eksamen, terminsprøver, årsprøver
 • Konsultationer
 • Valgfag
 • Behandling af ønsker om skift at studieretning eller valgfag
 • Kontorets IT-systemer og udstyr (Lectio, Studieretningsdesigner, Optagelse.dk, facts på hjemmesiden)
 • AV og IT-indkøb, telefonsystem, samt kontakt til udbydere
 • Kontakt til IT-vejledning
 • Planlægning af diverse arrangementer (juleafslutning, åbent hus, dimission osv)
 • Referent i bestyrelsen
 • Nordjyllands Trafikselskab
 • Kontakt til festudvalg (Bacchus og Café)
 • GDPR, kontakt til DPO

Lene Breum Svaneborg, sekretær

ls@fjerritslev-gym.dk
Telefon 96 50 51 01

Lene Breum Svaneborg

 • Daglig elevadministration
 • Telefon- og elevhenvendelser
 • Indkøb af kontorartikler
 • SU
 • Ungdomskort
 • SPS
 • Brobygning.dk
 • Optagelse.dk

Marlene Kloster Jeppesen, sekretær

mj@fjerritslev-gym.dk
Telefon 96 50 51 17

Marlene Kloster Jeppesen

 • Økonomi

Mattias Bodilsen, sekretær

mb@fjerritslev-gym.dk
Telefon 30 21 44 51

Mattias Bodilsen

 • Daglige skemaændringer / sygemeldinger
 • Årsnorm – løbende overvågning og opfølgning
 • Markedsføring – herunder hjemmeside, sociale medier og tryksager
 • Kontakt til skolefotograf
 • Bibliotek / bogadministration
Scroll to Top