Elever i Glassalen

Velkommen til Fjerritslev Gymnasium og College

På Fjerritslev Gymnasium er vi glade for at kunne tilbyde hele tre forskellige ungdomsuddannelser med STX, HF og HHX. Uddannelserne har hver sin profil, men fælles er, at de bringer dig som elev sikkert videre på læringens og livets vej.

Du kommer til at være i centrum for et højtuddannet lærerkorps, som bidrager til en spændende og fagligt udfordrende skoledag.

På FG værner vi om at være en overskuelig skole med et trygt, kreativt miljø – og med plads til nære relationer. Hos os har fællesskabet en stor betydning og er noget, vi alle bidrager til. Når tidligere elever fortæller om deres tid på FG, er en fællesnævner, at tryghed og plads til personlig udvikling har kendetegnet deres gymnasietid og modnet dem til deres videre uddannelse.

Fortsæt efterskolelivet på Fjerritslev College

Fjerritslev Gymnasium er Efterskolernes ­Gymna­sium. Vi tilbyder nemlig, at unge fra hele landet kan flytte ind på vores College, som ligger lige ved siden af skolen.

Som college-elev bor man i et efterskole­lignende ungdomsmiljø med mulighed for masser af socialt fællesskab og efter-skoletids-aktiviteter som bl.a. sport, musik og friluftsliv.

Oplev Nordjylland, Norden og Europa

FG er en skole, hvor ekskursioner er en naturlig del af undervisningen. Vi tager på virksomhedsbesøg, besøg på andre uddannelsesinstitutioner og på feltture med naturfagene. Ud over ekskursioner rundt i landet kommer alle klasser af sted på mindst én udenlandsrejse i løbet af gymnasieårene.

Vi arbejder løbende på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer med skoler i Norden og i resten af Europa. Vi tror på, at elevernes kreativitet og vedholdenhed styrkes, når de oplever, at ­verden udenfor har brug for netop deres faglighed og kompetencer.

Læring og trivsel går hånd i hånd

Vi har høje forventninger til, at vores elever er moti­verede, møder til tiden og laver deres lektier. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for skabe et godt undervisningsmiljø og for at støtte alle elever. Hver klasse har tilknyttet en studievejleder – og lektie­café, mentorordning, læsevejleder, psykolog og samtalepræst er stående tilbud til alle. Det er én af forklaringerne på, at vi sikrer en meget høj gennem­førelsesprocent.

Velkommen til en levende skole i kontakt med sine omgivelser – hvor faglighed og fællesskab danner eleverne til deres fremtid.

Vi ses på FG

Mikkjal Helmsdal
Rektor

Rektor på Fjerritslev Gymnasium Mikkjal Helmsdal

Scroll to Top