studenter-2016-karaktergennemsnit

Velkommen til Fjerritslev Gymnasium

FG – et stærkt og bredt uddannelsestilbud

På Fjerritslev Gymnasium er vi glade for at kunne tilbyde hele tre forskellige ungdoms­uddannelser under samme tag med STX, HF og HHX. Uddannelserne har hver sin profil, men fælles er, at de bringer eleverne sikkert videre på læringens og livets vej.

FG er garant for et motiverende og livligt ungdomsmiljø, hvor eleven er i centrum for et højtuddannet og dygtigt lærerkorps. Alle ansatte bidrager til, at eleverne bliver så dygtige, som de kan.

Fjerritslev Gymnasium er kendt for at løfte den svage elev og udfordre selv den dygtigste. For at sikre en glidende overgang fra folke-, fri- og efterskoler vægter vi samarbejdet med grundskolerne højt. Derfor glæder vi os over at være husværter for 10. klasse Jammerbugt Vest. Her oplever eleverne også udfordringer, som støtter og motiverer til at vælge den rigtige ungdomsuddannelse.

Elever fra Fjerritslev Gymnasium klarer sig godt på alle niveauer. Skolen tilbyder nemlig en bred vifte af fag og niveauer inden for samfundsvidenskab, sprog, naturvidenskab, kunst, musik og internationale retninger.

Almen dannelse anno 2019 handler også om udsyn til verden, både i et lokalt såvel som et internationalt perspektiv. Ofte kommer tidligere elever forbi deres gamle skole og fortæller om deres videre færd efter gymnasiet. En fællesnævner er, at tryghed, overskuelighed og plads til personlig udvikling har kendetegnet deres gymnasietid. Vi værner om at kende eleverne med navn og ikke et nummer!

Gå på FG og bo på Fjerritslev College

På Fjerritslev Gymnasium har vi udviklet et stærkt college-koncept på hele to adresser i Fjerritslev. Her har eleverne mulighed for at bo tæt på skolen i et trygt og hyggeligt ungdomsmiljø. College-eleverne får en nøgle til gymnasiet og kan derfor bruge vores faciliteter efter skoletid. Internet, tv, morgenmad, frokost på alle skoledage og meget mere er inkluderet.

Fjerritslev College er basen for, at elever fra hele Danmark vælger Fjerritslev Gymnasium – og med vores linjer inden for MTB, håndbold, elite eSport, tennis og friluftsliv er der masser at give sig til uden for den normale skoletid.

Oplev Nordjylland, Norden og hele verden

FG er en skole, hvor ekskursioner af kortere varighed er naturligt. Gymnasiets bus giver mulighed for virksomhedsbesøg, besøg på andre uddannelsesinstitutioner og udveksling med vores venskabsskoler. I studietiden kommer eleverne på mindst én udenlandsrejse samt mindst én mindre indenrigsekskursion. Disse oplevelser vægtes højt af eleverne, og det fremhæves som en succes at kende sine medstuderende i andre perspektiver end i klasse­lokalet og til fester.

I disse år arbejder vi desuden ihærdigt på at udvikle vores internationale samarbejds­relationer – særligt i Norden mellem Norge, Sverige, Island og Færøerne. Vi tror på, at elevernes kreativitet og vedholdenhed styrkes, når de oplever, at verden udenfor har brug for netop deres faglighed og kompetencer. Derfor er en ungdomsuddannelse et vigtigt skridt på vejen.

Læring og trivsel går hånd i hånd

Vi har høje forventninger til, at alle elever er motiverede, kommer til tiden og laver deres lektier. Det lyder gammeldags – men vi mener det! Vi kan åbne døren for eleven, men det er kun eleven selv, der kan gå gennem den.

Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at støtte alle elever. Hver klasse har tilknyttet en studie­vejleder – og mentorordning, læsevejleder, psykolog og samtalepræst er stående tilbud til alle. Det er blandt andet én af forklaringerne på, at vi sikrer en meget høj gennemførelsesprocent.

Velkommen til en levende skole, som er i kontakt med sine omgivelser, og hvor faglighed og fællesskab (almen)danner til elevernes fremtid!

bjarne-edelskon-nielsen-rektor-fjerritslev-gymnasium

Venlig hilsen
Bjarne Edelskov Nielsen
Rektor på Fjerritslev Gymnasium