Studenter til dimission på Fjerritslev Gymnasium

Velkommen til Fjerritslev Gymnasium

På Fjerritslev Gymnasium er vi glade for at kunne tilbyde hele tre forskellige ungdoms­uddannelser under samme tag med STX, HF og HHX. Uddannelserne har hver sin profil, men fælles er, at de bringer eleverne sikkert videre på læringens og livets vej.

Eleverne er i centrum for et højtuddannet og dygtigt lærerkorps, som bidrager til en spændende skoledag – og til at de unge mennesker bliver så dygtige, som de kan. Vores værdier faglighed og fællesskab giver en robust uddannelse som fundamentet for elevernes fremtid.

Vi værner om at være en overskuelig skole med et motiverende, livligt og hygge­ligt miljø, hvor fællesskab ikke er et tomt ord, men noget, alle bidrager til. Vi ønsker at kende vores elever ved navn og ikke et nummer, så de oplever at være nogen – og ikke noget.

Ofte kommer tidligere elever forbi og for­tæller om deres tid på FG og deres færd herefter. En fællesnævner er, at tryghed og plads til personlig udvikling har kendetegnet deres gymnasietid og modnet dem til deres videre uddannelse.

Oplev Nordjylland, Norden og hele verden

FG er en skole, hvor ekskursioner er en naturlig del af undervisningen. Gymnasiets bus giver mulighed for virksomhedsbesøg, besøg på andre uddannelsesinstitutioner og udveksling med vores venskabsskoler i ind- og udland.

Ud over endagsekskursioner rundt i landet kommer alle elever i studietiden på mindst én udenlandsrejse sammen med klassen. Disse ture vægtes højt af eleverne, og det fremhæves som en vigtig ting at kende sine medstuderende i andre perspektiver end i klasse­lokalet.

I disse år arbejder vi desuden ihærdigt på at udvikle vores internationale samarbejds­relationer – særligt i Norden med Norge, Sverige, Island, Færøerne og Grønland. Vi tror på, at elevernes kreativitet og vedholdenhed styrkes, når de oplever, at verden udenfor har brug for netop deres faglighed og kompetencer. Derfor er en ungdomsuddannelse et vigtigt skridt på vejen.

Efterskolernes Gymnasium

På FG har vi de seneste år udviklet profilen »Efterskolernes Gymnasium«, idet vi tilbyder unge fra hele landet at bo på vores college i et efterskole­lignende miljø, mens de går i skole hos os.

College-eleverne får en nøgle til gymnasiet og kan derfor bruge vores mange faciliteter om aftenen og i weekenderne, og med vores efter-skoletids-aktiviteter inden for bl.a. sport, musik og friluftsliv er der masser at give sig til
– også uden for skoletiden.

Morgenmad og frokost på alle undervisningsdage samt fri adgang til fitnesscenter og svømme­­hal er bl.a. også inkluderet i college-pakken.

Læring og trivsel går hånd i hånd

Vi har høje forventninger til, at alle elever er motiverede, kommer til tiden og laver deres lektier. Det lyder gammeldags – men vi mener det. Vi kan åbne døren for eleverne, men det er kun eleverne selv, der kan gå gennem den!

Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for at støtte alle elever. Hver klasse har tilknyttet en studie­vejleder – og mentorordning, læsevejleder, psyko­log, samtalepræst og lektiecafé er stående tilbud til alle. Det er én af forklaringerne på, at vi sikrer en meget høj gennemførelsesprocent.

Velkommen til en levende skole i kontakt med sine omgivelser – hvor faglighed og fællesskab (almen)danner eleverne til deres fremtid!

Vi ses på FG!