Elever i Glassalen

Velkommen til Fjerritslev Gymnasium og College

På Fjerritslev Gymnasium er vi glade for at kunne tilbyde hele tre forskellige ungdomsuddannelser med STX, HF og HHX. Uddannelserne har hver sin profil, men fælles er, at de bringer dig som elev sikkert videre på læringens og livets vej. Du kommer til at være i centrum for et højtuddannet lærerkorps, som bidrager til en spændende og fagligt udfordrende skoledag.

På FG værner vi om at være en overskuelig skole med et trygt miljø, hvor fællesskab ikke er et tomt ord, men noget, alle bidrager til. Når tidligere elever kigger forbi og fortæller om deres tid på FG, er en fællesnævner, at tryghed og plads til personlig udvikling har kendetegnet deres gymnasietid og modnet dem til deres videre uddannelse.

Bo på Fjerritslev College

Her i Fjerritslev har vi de seneste år udviklet profilen »Efterskolernes Gymnasium«, idet vi tilbyder unge fra hele landet at bo på vores College i et efterskole­lignende miljø, mens de går i skole hos os. Derudover udbyder vi en række efter-skoletids-aktiviteter inden for blandt andet sport, musik og friluftsliv, som sikrer, at der er masser at give sig til, når skoledagen er forbi.

Oplev Nordjylland, Norden og Europa

FG er en skole, hvor ekskursioner er en naturlig del af undervisningen. Gymnasiets bus giver mulig­hed for virksomhedsbesøg, besøg på andre uddannelses­institutioner og ture ud i naturen. Ud over éndags­ekskursioner rundt i landet kommer alle klasser af sted på mindst én udenlandsrejse.

I disse år arbejder vi desuden på at udvikle vores internationale samarbejdsrelationer – særligt i de nordiske lande. Vi tror på, at elevernes kreativitet og vedholdenhed styrkes, når de oplever, at verden udenfor har brug for netop deres faglighed og kompetencer.

Læring og trivsel går hånd i hånd

Vi har høje forventninger til, at vores elever er moti­verede, møder til tiden og laver deres lektier. Til gengæld gør vi alt, hvad vi kan, for skabe et godt undervisningsmiljø og for at støtte alle elever.

Hver klasse har tilknyttet en studie­vejleder – og lektie­café, mentorordning, læsevejleder, psykolog og samtalepræst er stående tilbud til alle. Det er én af forklaringerne på, at vi sikrer en meget høj gennem­førelsesprocent.

Velkommen til en levende skole i kontakt med sine omgivelser – hvor faglighed og fællesskab danner eleverne til deres fremtid!

Vi ses på FG

Mikkjal Helmsdal
Rektor

Rektor på Fjerritslev Gymnasium Mikkjal Helmsdal

Scroll to Top