Lægeerklæring

I tilfælde af sygefravær fra eksaminer og årsprøver skal sygdom dokumenteres ved lægeerklæring dateret på prøvedagen.

I særlige tilfælde kan rektor godkende at fravær dokumenteres med en tro- og loveerklæring.

Ved systematisk fravær fra undervisningen eller ved fravær ud over 14 dage kan skolen anmode om, at få fremsendt lægeerklæring, der dokumenterer sygefraværet.

Fritagelse for deltagelse i dele af undervisningen, f.eks. idræt, ud over 14 dage skal dokumenteres ved lægeerklæring. Ved en permanent fritagelse for idræt vil det normalt være nødvendigt, at man tager et ekstra valgfag som erstatning for idrætstimerne.

Lægeerklæringer afleveres til rektor, og udgiften afholdes af eleven.

Scroll to Top