almen-elever-2016

STX Fjerritslev på Gymnasium

STX er en treårig uddannelse, som lægger vægt på det alment dannende og studieforberedende.

Hovedformålet med den almene studentereksamen er at forberede dig til senere at kunne gennemføre en videregående uddannelse.

Fagligheden er nært forbundet med sider af videnskabsfagene, og du vil komme til at opnå almendannelse og studiekompetence inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab. Du lærer at gå i dybden med fagene og indsamle ny viden.

Efter et tre måneders grundforløb, der er fælles for alle, vælger du den studieretning, du ønsker at følge resten af gymnasietiden.

Ud over studieretningsfagene skal der normalt vælges 2-3 valgfag. Derved har du mulighed for at tone din uddannelse i en bestemt retning og opnå fagkompetencer, der er adgangsgivende til lige præcis den videregående uddannelse, du drømmer om.

Studieretninger

På Fjerritslev Gymnasium kan du vælge mellem 9 spændende studieretninger inden for science, sprog, samfund og musik.

Se oversigt over studieretningerne herunder

Studieretning A

Science & Engineering

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning B

Explorer

Biologi A – Kemi B

Studieretning C

Matematik & Samfund

Samfundsfag A  – Matematik A

Studieretning D

Medier & Kommunikation

Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretning E

Sprog & Kultur

Engelsk A – Spansk A – Tysk C

Studieretning F

Sprog & Samfund

Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B

Studieretning G

Go Global

Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B

Studieretning H

Musik & Sprog

Musik A – Engelsk A

Studieretning I

Musik & Science

Musik A – Matematik A

Vær opmærksom på, at der er bindinger i forhold til valg af kunstnerisk fag og sprogfag ved nogle af studieretningerne