STX på FG

Hjem > Kommende elev > STX på FG

Du kan stadig nå at ansøge om optagelse på STX til det nye skoleårs start i august

Kontakt os for at høre om dine muligheder

STX-studenter på Fjerritslev Gymnasium

STX på Fjerritslev Gymnasium

STX er en treårig alment dannende uddannelse, hvor du får en bred viden om mange forskellige fag. Du kommer til at opnå stærke kompetencer inden for humaniora, naturvidenskab og samfundsvidenskab – og du lærer at gå i dybden med fagene og indsamle ny viden.

En STX-eksamen giver dig mulighed for at blive optaget på en lang række videregående uddannelser – fx på universitetet.

Grundforløb

Uddannelsen starter med et grundforløb på tre måneder. Her skal du blandt andet gennemføre et naturvidenskabeligt og et sprogligt introforløb – og du starter op med fag som dansk, engelsk, samfunds­fag og idræt. Du skal også vælge et ekstra fremmedsprog og et kunstnerisk fag – enten musik, billedkunst eller medie­fag.

Undervejs i grundforløbet kommer du til at deltage i en række studie­retningspræsentationer, som hjælper dig til at vælge den studieretning, som passer til dig og dine interesser.

9 studieretninger

Når grundforløbet er slut omkring 1. november, starter du i en ny studieretningsklasse, som du skal følge resten af din gymnasietid. På FG tilbyder vi 9 forskellige studieretninger, som du kan læse om via oversigten herunder.

Ud over studieretningsfagene skal du vælge en række valgfag. Med valgfagene har du mulighed for at tone din STX-uddannelse i en bestemt retning og opnå fagkompetencer, der er adgangs­givende til lige præcis den videregående uddannelse, du drømmer om.

Naturvidenskabelige studieretninger

Studieretning A

Natur & Videnskab

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning B

Natur & Sundhed

Biologi A – Kemi B

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Studieretning C

Matematik & Samfund

Samfundsfag A  – Matematik A

Studieretning D

Samfund & Verden

Samfundsfag A – Engelsk A

Sproglige studieretninger

Studieretning E

Sprog & Kultur

Engelsk A – Spansk A – Tysk C

Studieretning F

Sprog & Samfund med tysk

Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B

Studieretning G

Sprog & Samfund med fransk

Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B

Kreative studieretninger

Studieretning H

Musik & Sprog

Musik A – Engelsk A

Studieretning I

Musik & Matematik

Musik A – Matematik A

Scroll to Top