IT-strategi

Hjem > IT-strategi

Fjerritslev Gymnasiums IT-strategi

Undervisningen

Det er målet at afsøge den betydning for undervisningen, en stigende anvendelse af IT indebærer. Det er målet at inddrage resultaterne af dette udviklingsarbejde, når det kan forbedre og udvide det faglige indhold og forbedre elevernes udbytte af undervisningen.

IT-integrationen i undervisningen sker i respekt for den enkelte lærers metodefrihed.

Eleverne

Eleverne skal bibringes færdigheder i anvendelse af IT-teknologiens muligheder tidligt i gymnasieforløbet med henblik på at blive i stand til at bruge IT i såvel Forskellige undervisningssituationer som i forbindelse med forberedelse.

Anvendelsen af IT skal blive en naturlig ting i løbet af det treårige gymnasieforløb. Eleverne vil herved blive i stand til at imødekomme de stigende krav til anvendelse af IT i deres fremtidige liv og karriere.

Lærerne

Det skal fremover sikres, at lærerne fortsat har et solidt IT-uddannelsesniveau på brugerplan.

Efteruddannelse skal sikres således at et fælles niveau tilstræbes, og muligheder for ønskede specialiseringer tilgodeses.

Information og kommunikation

Gymnasiet skal udvikle en velfungerende informations- og kommunikationsgang, hvor IT-teknologiens muligheder udnyttes, og hvor ledelse, administration, pedeller, lærere og elever forventes at deltage efter de besluttede retningslinjer.

Ledelsen

Ledelsen skal sikre at gymnasiets IT-strategi i videst mulig omfang støttes og opfyldes. Ledelsen skal sikre, at den teknologiske udvikling på skolen konstant er i samklang med behovene affødt af den pædagogiske anvendelse af IT. Ledelsen skal under inddragelse af elever og personale evaluere opfyldelsen af IT-strategien og udforme en ny handlingsplan, når det er påkrævet.

Scroll to Top