Når du sender din ansøgning om optagelse på Almen Studentereksamen, skal du foreløbigt vælge én af de studieretninger vi udbyder. Dit endelige valg af studieretning sker først ved afslutningen af grundforløbet.

Vær opmærksom på, at der er bindinger i forhold til valg af kunstnerisk fag og sprogfag ved nogle af studieretningerne.

Studieretning A

Science & Engineering

Matematik A – Fysik B – Kemi B

Studieretning B

Explorer

Biologi A – Kemi B

Studieretning C

Matematik & Samfund

Samfundsfag A  – Matematik A

Studieretning D

Medier & Kommunikation

Samfundsfag A – Engelsk A

Studieretning E

Sprog & Kultur

Engelsk A – Spansk A – Tysk C

Studieretning F

Sprog & Samfund

Engelsk A – Tysk A – Samfundsfag B

Studieretning G

Go Global

Engelsk A – Fransk A – Samfundsfag B

Studieretning H

Musik & Sprog

Musik A – Engelsk A

Studieretning I

Musik & Science

Musik A – Matematik A