ExamCookie

Elev-information om anvendelse af ExamCookie

Sådan anvender du ExamCookie

 1. Download programmet ved at klikke på Windows eller Mac på hjemmesiden www.examcookie.dk Det kræver at du har opdateret din Mac computer til minimum OS 10.15 Catalina
 2. Åben den downloadede fil i din browser eller i din downloadmappe
 3. Log ind med dit UNI-Login/MitID, dette kan kun gøres på prøvedagen
 4. Programmet er aktivt og du er nu klar til at starte din prøve. Programmet afslutter og afinstallerer automatisk, når din prøve er slut.
 5. Programikonet kan være vist i 5 forskellige farver, som betyder følgende:
 • Ikonet er blåt når programmet er startet, men du endnu ikke er logget ind
 • Ikonet er gult når du er logget ind inden din prøve er startet
 • Ikonet er grønt når du er logget ind og din prøve er startet
 • Ikonet er rødt hvis du er offline. Programmet er stadig aktivt, men afleverer først filer når det har netadgang igen. Det har altså ingen umiddelbar betydning at ikonet er rødt.
 • Ikonet er pink hvis du på Mac ikke har givet tilladelse til at ExamCookie kan tage billeder af din skærm.

Tilladelser på Mac computer

Har du en Mac computer er det vigtigt du giver tilladelse til monitorering af skærm samt aflæsning af browser URL i sikkerheds og anonymitets indstillinger. Dette gør du ved at trykke tillad i pop-up beskeden eller klikke på ExamCookie ikonet i de indstillinger der automatisk åbner når du starter ExamCookie. Har du ikke givet tilladelse vil institutionen få en notifikation om dette, og din ExamCookie-ikon vil lyse lyserød. Det er et krav at du tillader monitorering under eksamen. Indstillingerne på Mac computere kan findes og ændres her:

 • Afvist URL: [Indstillinger < Sikkerhed & Anonymitet < Automatisering < Anonymitet]
 • Afvist URL engelsk: [Settings < Security & Privacy < Automation < Privacy]
 • Afvist skærmoptagelse: [Indstillinger < Sikkerhed & Anonymitet < Skærmoptagelse < Anonymitet]
 • Afvist skærmoptagelse engelsk: [Settings < Security & Privacy < Screen Recording < Privacy]

Kan du ikke logge på ExamCookie

Har du udfordringer med at logge på ExamCookie skyldes det enten at dit UNI-Login adgangskode er forældet eller du har tastet den forkert. Du kan ændre din adgangskode ved at åbne en hjemmeside med UNI-Login, f.eks. Netprøver.dk. Virker dette ikke, kan du kontakte en eksamensvagt som kan give dig et manuelt login i ExamCookie, du kan indtaste i fanen ”Manuel-Login”.

Sådan behandles dine personoplysninger i det digitale monitoreringsværktøj ExamCookie

Hvem er dataansvarlig?

Den dataansvarlige institution er Fjerritslev Gymnasium.

Firmaet ExamCookie ApS er databehandler for behandlingen af personoplysninger i det digitale monitoreringsværktøj. Der foreligger en databehandleraftale mellem den dataansvarlige institution og ExamCookie.

Retsgrundlaget for behandlingen af personoplysninger

Den dataansvarlige institutions behandling af personoplysninger i monitoreringsværktøjet har hjemmel i databeskyttelsesforordningens artikel 6 stk. 1 litra e (offentlig myndighedsudøvelse), som er udmøntet i:

 • §14, §15 og §20 i ” Bekendtgørelse om prøver og eksamen i de almene og studieforberedende ungdoms- og voksenuddannelser” (bek. nr. 343 af 08/04/2016)
 • §5 i bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser (bek. nr. 1276 af 27. november 2017)
 • §1 i ”Bekendtgørelse om adgangen til at medbringe og anvende udstyr, herunder digitale hjælpemidler, under prøver i de gymnasiale uddannelser” (bek. nr. 224 af 19/03/2018)

Formålet for behandlingen af personoplysninger

Ved brugen af ExamCookie som monitoreringsværktøj er formålet

 • Behandling af eksaminandernes personnummer, jf. databeskyttelseslovens § 11, stk. 1, med henblik på entydig identifikation af eksaminanderne for at forbygge og forhindre eksamenssnyd.
 • Mulighed for at få be- eller afkræftet om eksaminanden har kommunikeret utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensbestemmelserne.
 • At eksaminandens besvarelse ikke er udarbejdet af tredjemand.
 • Mulighed for at foretage stikprøver om eksaminander har kommunikeret utilsigtet, anvender ikke-tilladte hjælpemidler eller i øvrigt overtræder eksamensbestemmelserne.

Hvilke personoplysninger bliver registreret?

Følgende personoplysninger registreres i programmet via krypteret overførsel fra UNI-sync aftale:

 • Eksaminandens fulde navn
 • Eksaminandens klasse samt eventuelle hold
 • Eksaminandens skole & årgang
 • Eksaminandens eksamensplan
 • Eksaminandens UNI-Login bruger ID til identificering af hver eksaminand som unik bruger (password er krypteret)
 • Eksaminandens personnummer, behandles krypteret samt under pseudonymisering

Under selve eksamen registreres følgende oplysninger:

 • Relevante skærmbilleder (browser-historik)
 • Procesliste
 • Ny kopieret tekst og billeder i computerens clipboard
 • Programmer anvendt i front på computeren
 • URL-adresser anvendt under eksamen

Programmet afsender løbende information om ovenstående, så det skal indskærpes, at du ikke tilgår sider med særligt følsomme persondata (eks. Sundhed.dk), da det ikke har relevans for din eksamen og monitorering pågår.

Bliver jeg monitoreret inden eller efter en eksamen?

Programmet virker kun når du er logget ind i programmet og er kun aktivt i tidsrummet for din prøve/eksamen.

Programmet kan derfor ikke opsamle data før eller efter din prøve/eksamen. Det betyder også at du kan downloade og åbne programmet uden bekymring for at blive monitoreret uden for en prøve/eksamen. Du kan ikke logge ind i ExamCookie eller starte programmet før dagen for din prøve.

Kan jeg få udleveret mine data efter eksamen?

Efter en eksamen kan du se dine data online ved at logge ind med dit UNI-Login her eller du kan finde dette på vores hjemmeside www.examcookie.dk under ”Elevdata”.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Dine personoplysninger overføres ikke til modtagere uden for EU og EØS og opbevares på særligt sikrede servere i Holland og Tyskland hos Microsoft Azure. Personoplysninger opbevares krypterede og pseudonymiseret.

Automatiske afgørelser, herunder profilering

Vi anvender ikke automatiske afgørelser, herunder profilering.

Hvornår bliver dine oplysninger slettet?

Dine data slettes senest 3 måneder efter prøverne er blevet vurderet, eller i tilfælde af en eventuel klagesag over en afgørelse om evt. brud på eksamensreglerne er afsluttet. Den specifikke sletteperiode er beskrevet i databehandleraftalen.

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid henvende dig til Den dataansvarlige institution med spørgsmål:

Hvis du har spørgsmål om behandlingen af dine personoplysninger eller om dine rettigheder i henhold til databeskyttelsesforordningen, kan du henvende dig til institutionens databeskyttelsesrådgiver (DPO) på pg@frhavh-gym.dk

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, dine personoplysninger er behandlet. Dette kan gøres på datatilsynet.dk

Scroll to Top