Kvalitet og ordentlighed skal løfte eleverne på Fjerritslev Gymnasium

Hjem > Nyheder > Kvalitet og ordentlighed skal løfte eleverne på Fjerritslev Gymnasium

I Dansk Erhvervs seneste undersøgelse af de danske gymnasiers løfteevne er Fjerritslev Gymnasium rykket markant frem på ranglisten

På landsplan er Fjerritslev Gymnasium gået hele 26 procent (35 pladser) frem set i forhold til samme undersøgelse fra 2014. Undersøgelsen viser, om det enkelte gymnasium formår at løfte elevernes karakterer mere end forventet ud fra elevernes sociale baggrund og resultater fra folkeskolen.

Rektor Bjarne Edelskov Nielsen glæder sig over fremgangen.

– På Fjerritslev Gymnasium arbejder vi med to overordnede nøglebegreber: kvalitet og ordentlighed. Vi har justeret og skabt klare rammer for opgaveskrivning og afleveringer, og vi arbejder struktureret med formativ evaluering, så elevernes forståelse af egen læring i højere grad bringes i spil. Vi tror på, at det er én af forklaringerne på, at vi har flyttet os i en positiv retning, fortæller Bjarne Edelskov Nielsen.

Fjerritslev Gymnasiums faktiske karaktergennemsnit (6,43) ligger 0,09 under det forventede (6,52). På denne front peger pilen ligeledes den rette vej, da gennemsnittet ved den foregående undersøgelse lå 0,63 under forventningen.

Fakta om Dansk Erhvervs undersøgelse

Undersøgelsens formål er at belyse, hvor dygtige de enkelte gymnasier er til at løfte elevernes faglige niveau. Dette kan man ikke undersøge blot ved at sammenligne de rå gymnasiekarakterer, da de i høj grad afhænger af, hvilke elever der optages på gymnasierne.

Ved hjælp af en række økonometriske redskaber har Dansk Erhverv derfor undersøgt, hvor stor forskel der er på gymnasiernes evne til at løfte de unges karakterer, efter der er taget højde for elevernes folkeskolekarakterer og andre sociale forhold såsom forældrenes uddannelsesniveau og arbejdsmarkedsstatus.

Kilde: www.detgodegymnasium.dk

Scroll to Top