Grønt Råd på tur til Friland og Grobund

Hjem > Nyheder > Grønt Råd på tur til Friland og Grobund
Grønt Råd på ekskursion til Friland

Fredag 7. oktober var Fjerritslev Gymnasiums elevudvalg Grønt Råd på ekskursion. Denne gang gik turen til Djursland med to spændende besøg. Her er udvalgets fortælling om dagen:

Vores første stop var i økolandsbyen Friland. Her fortalte landmand, iværksætter og underviser Steen Møller om, hvordan frilænderne eksperimenterer med bæredygtig livsstil, gældfrihed og affaldsfrihed.

Steen fortalte om de store miljømæssige fordele ved at isolere huse med halm, høvlspåner, papirgranulat og ålegræs. Herudover viste han sin biologiske røgvasker, som renser røgen fra masseovnen og omdanner flyveasken til gødning til planter.

I Steens drivhus smagte vi tomater og druer, som bliver næret af spildevandet fra Steens eget hus. – Det man anser som et problem, for eksempel spildevand, skal man i stedet anse som en del af løsningen. Vi skal gøre hele systemet cirkulært, siger Steen.

Frilændernes løsninger på de aktuelle miljøproblemer har skabt interesse fra aktører som for eksempel Aarhus Universitet og Teknologisk Institut.

Fra Friland gik turen videre til højskolen Grobund ved Ebeltoft Færgehavn. Her hørte vi om ambitionerne om at opbygge et bæredygtigt lokalsamfund, som skal muliggøre, at mennesker kan leve gældfrit, affaldsfrit og ved at ernære sig ved egen selvstændig virksomhed.

På Grobund hilste vi på andre unge mennesker, der er i gang med at bygge egne off-grid Tiny Houses. For ca. 130.000 kr. vil det være muligt at bygge eget Tiny House og opnå fast brugsret over et stykke jord på Grobund. Herefter vil de faste udgifter årligt være 5.000 kr. Hermed har man ifølge Steen Møller opnået frihed til at gøre og leve af det, man har sand passion for.

Det blev en meget inspirerende dag for alle os i Grønt Råd.

Scroll to Top