Stor HHX-fremgang på FG

Hjem > Nyheder > Stor HHX-fremgang på FG

Efter fristen 15. marts for tilmelding til skoleåret 2016-17 kan vi på Fjerritslev Gymnasium glæde os over, at vi kan gå næste år i møde med næsten uændret elevtal på første årgang

126 nye elever skal begynde på FG til august mod 130 året før, og den beskedne tilbagegang på fire elever giver ikke anledning til stor bekymring.

Tværtimod er der adskillige positive faktorer at glæde sig over. Vi opfylder nu vores målsætning om at kunne etablere to HHX-klasser, idet søgningen hertil er vokset med hele 48 pct. til 34 elever i den kommende årgang.

Desuden er søgningen til vores HF-uddannelse stabil med en lille fremgang på tre elever til nu 26 elever. Ydermere forventer vi fra august at kunne genetablere grundforløbet til SOSU-uddannelserne.

STX-uddannelsen er fortsat gymnasiets flagskib med flest tilmeldte elever. Her har vi ganske vist måttet notere en tilbagegang i forhold til sidste år – primært som følge af stigningen på HHX.

Vi er stolte over, at vi samlet set kan fastholde søgningen til de gymnasiale uddannelser i vores lokalområde. Fjerritslev Gymnasium beviser dermed til fulde sin værdi som et bredt og alsidigt uddannelsescenter, som tilgodeser ønsker og behov hos en meget væsentlig del af de unge i Jammerbugt Kommune og Løgstør-Ranum-området.

Samtidig kan vi spore en tendens til, at de unge i stigende grad målretter deres valg af gymnasial uddannelse, hvilket ses af den markante vækst på HHX.

Men vi kan også konstatere, at det store flertal fortsat vælger STX som den grundlæggende og almendannende studentereksamen, der åbner adgang til alle videregående uddannelser.

Endelig er vi glade for, at HF stadig opleves som et attraktivt tilbud, når det gælder et hurtigt gymnasieforløb med henblik på en kort eller mellemlang videregående uddannelse.

I Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse og daglige ledelse arbejder vi meget målrettet efter at styrke FG med endnu flere nicher, som ikke blot fastholder og udbygger vores position i lokalområdet, men også har til hensigt at tiltrække elever fra hele landet.

Således forventer vi os meget af vores nye adventurelinje, som vi håber på at starte op fra august i år. Herunder arbejder vi på at etablere et elitehold inden for mountainbike i samarbejde med Feriecenter Slettestrand.

I samme forbindelse er vi klar til at tilbyde kommende elever fra det øvrige Danmark at bo tæt på gymnasiet, så der bliver masser af mulighed for at dyrke sport og socialt samvær med andre uden for skoletid.

Hvad angår vores mulighed for at tiltrække elever fra den nordlige del af Jammerbugt Kommune, er det allerede besluttet at etablere en direkte buslinje mellem Saltum og Fjerritslev, hvorved eleverne sparer betydelig rejsetid.

Rektor Bjarne Edelskov Nielsen

BN 2x2

.

Scroll to Top