Innovationen sprudler på Fjerritslev Gymnasium

Hjem > Nyheder > Innovationen sprudler på Fjerritslev Gymnasium

I løbet af marts har 2.g-eleverne arbejdet med innovative projekter med temaet »oplevelsesøkonomi«, hvilket har resulteret i en række spændende produkter – udviklet i tæt samarbejde med egnens virksomheder og foreninger

Elever, underviserne på gymnasiet og de eksterne samarbejdspartnere har været meget begejstrede for projektets resultater. Det kreative arbejde har blandt andet udmøntet sig i flotte websider til lokale virksomheder som metalfirmaet Let’s Steel It fra Ranum og spisestedet Pizza-Kebab House i Fjerritslev.

Af øvrige produkter kan nævnes en smart app til Idrætscenter Jammerbugt, som kan bruges til onlinebooking og præsentation af skræddersyede oplevelsespakker. Råd og Dåd i Brovst har fået hjælp til at øge turisters kendskab til muligheden for pluk-selv i sommerperioden, og en elevgruppe har udarbejdet en app i tæt parløb med Børnetandplejen i Jammerbugt Kommune med formålet at afhjælpe børns tandlægeskræk. Tandlæge Anne Margrethe Refstrup deltog til elevernes prøveeksamination og var så begejstret, at hun vil gå videre med ideen og eventuelt udvikle den yderligere sammen med gruppen.

De involverede elever har været glade for at få muligheden til at arbejde selvstændigt med projekterne og bruge deres kreativitet. De fremhæver desuden samarbejdet med de eksterne partnere som meget motiverende.

Julie Carstensen fra 2.d og Simon Magersholt Lausten fra 2.a (billedet), der har været en del af gruppen, som har arbejdet letssteelit.com, fortæller om innovationsforløbet:

– Det var virkelig fedt at få lov til at samarbejde med folk udefra. Det gjorde, at vi blev nødt til selv at udvise initiativ. Det var også interessant at fordybe sig i ting, vi ikke har stiftet bekendtskab med før og være med til at udvikle et konkret produkt, som kan bruges af en virksomhed.

Underviserne udtrykker stor tilfredshed med elevernes evner inden for samarbejde og opbygning af netværk. Desuden har grupperne været gode til at kommunikere skriftligt og mundligt og til at løse de konkrete opgaver. Underviser Peter Brun fremhæver netop disse kompetencer som essentielle, og tror, at innovationsprojektet vil ruste eleverne i deres videre færd gennem uddannelsessystemet og til det arbejdsmarked, de skal være en del af efterfølgende.

At elevernes havde stort udbytte af projektet kom klart til udtryk ved den netop afsluttede gruppeårsprøve, hvor de i alt 22 grupper opnåede et flot karaktergennemsnit på 9,1.

Fjerritslev Gymnasium takker det lokale erhvervsliv og elevernes øvrige samarbejdspartnere for velviljen til at indgå i den innovative proces og for god behandling af vore elever.

Scroll to Top