Elever til Matematikdag på Fjerritslev Gymnasium

Matematikdag for de nye elever

I dag er der Matematikdag på gymnasiet – et årligt tilbagevendende indslag for nye FG-elever i løbet af de første par uger af skoleåret.

Denne dag bruger eleverne hele skoledagen med forskellige workshops, hvor matematikken spiller en central rolle. Derudover fungerer dagen også som en ryste-sammen-dag for den nye årgang – blandt andet med fællesspisning og klassekonkurrencer.

Billedet er fra modulet ‘Matematik i anvendelse’, hvor eleverne så, hvordan matematik bliver brugt i mange sammenhænge i andre naturvidenskabelige fag som biologi, fysik og naturgeografi.20. august 2021 kl. 15:49 af Mattias Bodilsen