Legatmodtagere 2018

Hjem > Nyheder > Legatmodtagere 2018


Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium torsdag 28. juni 2018 blev der uddelt en række legater fra det lokale erhvervsliv til elever, som i deres tid på FG har ydet en særlig indsats

Han Herred Rotary

Legat på 2.500 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Legatet går til Signe Skjærbæk Holm

Signe Skjærbæk Holm har med stort engagement og entusiasme deltaget i skolens udvalg. Hun har med stor selvstændighed og overblik gennemført adskillige arrangementer med et altid godkendt resultat. Hun er pligtfyldende og til at regne med, altid velforberedt og samarbejdsvillig. Man kan regne med, at opgaverne bliver fulgt til dørs og til elevernes, lærernes og ledelsens fulde tilfredshed.

Klim Sparekasse

Legat på 1.000 kr. gives til en elev med musisk/kreative evner

Legatet går til Lærke Bertelsen

Lærke Bertelsen har i løbet af alle tre år engageret sig i skolens musikalske liv og har altid velvilligt stillet op, når det gjaldt om at repræsentere skolen. I musical har hun deltaget som en engageret, målrettet og pligtopfyldende elev og har været en stor faktor i forhold til at få lavet den bedst mulige musical. Uden for skolen har hun sat gymnasiet på det nordjyske musikalske landkort. Tak for musikken – for nu flyver sanglærken fra reden.

Fjerritslev Erhvervsstøtteforening

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, der har gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv på Fjerritslev Gymnasium

Legatet går til Johanne Balzer Jakobsen

Johanne Balzer Jakobsen har vist, at hvis man går efter forskellen, gør det en forskel. At gå foran og samle en flok omkring sig, som tror på den samme sag, bar frugt i september 2017 med indsamling til et godt formål og aktivering af gymnasiets elever, som resulterede i en isbil med is til alle på skolen. Det var et skønt syn og initiativ. Hvis du vil gøre en forskel, skal du starte med dig selv.

Jutlander Bank

Legat på 2.500 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Legatet går til Anthon Kornum Vestergaard

Anthon Kornum Vestergaard er garant for et godt og konstruktivt arbejde for fællesskabet som formand for Bacchus og medlem af fællesudvalget. Han er desuden en af hovedkræfterne bag elevernes sidste skoledag.

Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse

Legat på 500 kr. gives til en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv personlig udvikling såvel fagligt som socialt

Legatet går til Carina Brøndum Larsen

Carina Brøndum Larsen har, takket være flid og ansvarlighed over for skolearbejdet igennem livets udfordringer, formået at præstere en stor faglig udvikling. En udvikling der gennem de tre år har resulteret i en flot studentereksamen.

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. gives til en elev med musisk/kreative evner

Legatet går til Oskar Øvig Eriksson

Oskar Øvig Eriksson har på sin stille og underspillede facon altid stillet beredvilligt op, når det gjaldt om at repræsentere skolen. Med sin positive og humoristiske tilgang til opgaverne, har han været en stor medvirkende faktor til at få årets musical i hus. Han er pligtopfyldende, god til at samarbejde og har undergået en stor personlig udvikling i løbet af de tre år på FG.

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. gives til en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv faglig udvikling

Legatet går til Adham Taha

Adham Taha har gennem de to år på Fjerritslev Gymnasium formået at gennemgå en helt fantastiske sproglig udvikling. Han er kendt for sit store engagement og for sin hjælpsomhed over for andre. Han stiller gerne op, når der brug for ekstra hjælp, og har været en kærkommen forstærkning på lærernes fodholdhold i årets interne turnering.

Fjerritslev Handelsstandsforening

Legat på 500 kr. gives til en elev, der har gjort en særlig indsats for skolen og skolens elever

Legatet går til Madicken Pedersen

Madicken Pedersen tildeles legatet med den begrundelse, at hun har været en særdeles aktiv og social elev, der gennem sine tre år på gymnasiet har ydet en stor indsats både fagligt og socialt. Det skal særligt fremhæves, at hun har været med i gallaudvalget, hvor hun med stor initiativrigdom og arbejdsomhed er gået til opgaverne med en aldrig svigtende interesse for at forberede og afvikle gallafester, hvor intet har været overladt til tilfældighederne. Ligeledes har hendes arbejdsindsats og sociale engagement bidraget til, at læringsmiljøet i hendes klasse har været til gavn og glæde for klassekammeraterne.

Sparekassen Vendsyssel

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, der har gjort en særlig indsats for skolen og skolens elever

Legatet går til Bénédicte Lotte Thue Neuvecelle

Bénédicte Lotte Thue Neuvecelle er fantastisk dygtig, flittig, pligtopfyldende, yderst mødestabil og hjælper gerne andre i klassen. Hun har desuden i både 2. og 3.g været en god og vellidt student-teacher for 8., 9. og 10. klasses-brobygning, hvor hun gennem de to år både har haft blokdage med innovative cases og matematik med brobyggerne. Ligeledes har hun deltaget i musical og herved været en del af gymnasiets liv uden for skoletid. Har deltaget i tilbuddet om masterclass med undervisning fra kl. 15.15 til 17.00 om eftermiddagen fem mandage i 3.g.

Fjerritslev Gymnasium

Legat på 1 kr. pr. gennemført undervisningsmodul gives til elever, der har præsteret 100 % fremmøde gennem hele uddannelsen på Fjerritslev Gymnasium

Legatet går til Karoline Kjeldgaard og Nanna Andersen

I den gamle karakterskala fandtes karakteren 13. Den gav man eleven for »den usædvanlige, selvstændige og udmærkede præstation«. I år har vi indført et tilstedeværelseslegat. I 2016 havde vi 8 elever på skolen, som hele skoleåret havde 0,0 % i fravær. I 2017 havde vi 14 elever. i 2018 har vi 21 elever. Nu er der gået tre år, og vi kan konstatere, at to elever i hele deres uddannelsestid har været til samtlige undervisningsmoduler. Det er ikke et mål i sig selv, men udsædvanligt flot. Henholdsvis 1.488 moduler (Karoline, STX) og 1000,5 moduler (Nanna, HF).

Fjerritslev Gymnasium

Legat på 567,70 kr. gives til den elev, som opnåede det højeste eksamensgennemsnit i 2018

Legatet går til Nanna Andersen

Gymnasieskolen er en karakterskole, og det er flot at nå høje mål – og oftest hænger tilstedeværelse og gode resultater sammen. Tillykke til Nanna Andersen som opnåede skolens højeste eksamenssnit i 2018!

Scroll to Top