HHX’ere på opdagelse i fiskeindustrien

Hjem > Nyheder > HHX’ere på opdagelse i fiskeindustrien

2h og 2i har skudt projektuge i gang med en fantastisk dag fyldt med virksomhedsbesøg

Studieområde 3, som er et tværfagligt projekt for 2.g på HHX-uddannelsen, hedder »Økonomiske og matematiske modeller« og er et forløb, hvor fagene matematik, international økonomi og virksomhedsøkonomi indgår. Omdrejningspunktet for projektet er prisdannelse i fiskeindustrien.

Som opstart på projektet var eleverne mandag 8. oktober på ikke mindre end syv virksomhedsbesøg. Dagens oplevelser begyndte i auktionshallen i Hanstholm, hvor eleverne så, hvorledes der handles med fisk. Eleverne hørte også noget om, hvordan man fra auktionens side forsøger at få nye kunder.

Efter besøget på auktionen mødtes eleverne med Niels Clemensen, som er direktør for Hanstholm Havn. Han fortalte om havnens rolle med at skabe god infrastruktur til fiskeindustrien – fx i forbindelse med den kommende havneudvidelse. Niels Clemensen berettede også om de udfordringer og muligheder, Brexit kan få for havnen.

Eleverne besøgte dernæst indehaveren af Skaka Seafood ApS – en eksportvirksomhed der opkøber fisk på auktion og videresælger dem fersk til flere europæiske lande. Her fik eleverne et godt indblik i hverdagen som sælger i fiskeindustrien. Under oplægget var der fuld gang i auktionen, og Skaka Seafoods indkøber var flere gange i kontakt med sælgerne på kontoret for at høre, hvor højt de måtte byde på fisken.

Sidste besøg i Hanstholm var hos Fonfisk Hanstholm A/S, der opkøber og sælger til nogle af Europas største supermarkedskæder. Et spændende besøg, hvor en af virksomhedens ejere fortalte om sin uddannelse inden for fiskeindustrien og de mange udfordringer og muligheder de står overfor. Yderligere fortalte han om muligheder for vækst og om at være elev i virksomheden, og hvad det kan føre til.

Efter en god formiddag i Hanstholm gik turen øst på til Thorup Strand med tre oplæg. Først et fra en skipper, der fortalte om at drive en fiskekutter som virksomhed. Oplægget omhandlede blandt andet det at måtte acceptere en usikker indtjening, hvis der ikke er hav-vejr, ikke bliver fanget nok fisk, eller hvis prisen på auktionen er lav.

I forlængelse heraf hørte eleverne et oplæg fra Thorupstrand Røgeri, som er et iværksætterprojekt, der er opstået som følge af idéen med at nå direkte ud til forbrugeren. Altså springe over nogle led i forsyningskæden. Eleverne hørte om, hvordan idéen opstod, om det at blive selvstændig, omkring prisfastsættelse, reklame og ikke mindst nye forretningsmuligheder.

Det sidste oplæg i Thorup Strand handlede om fiskeriets udvikling og fællesskabsøkonomi. Fiskerne i Thorup Strand har organiseret sig i et laug, og dette fællesskab har opkøbt kvoter, som fiskerne byder ind på.

Hjemme på gymnasiet skal eleverne nu i resten af uge 41 arbejde med de udfordringer, fiskeindustrien står overfor, ligesom de skal beregne på prisdannelse og lave kalkulationer.

Scroll to Top