Fokus på digital dannelse på gymnasiet

Hjem > Nyheder > Fokus på digital dannelse på gymnasiet

Skal man være tilgængelige hele tiden? Er multitasking godt – eller er det lig med at ødelægge flere ting på én gang?

Disse spørgsmål var blandt emnerne, da Fjerritslev Gymnasium fredag 29. september havde besøg af journalist og ekspert i unge menneskers it-vaner, Søren Hebsgaard, som holdt foredraget »Mig og min SMARTE telefon« for alle skolens elever.

Foredraget kommer i forlængelse af, at 1.g-klasserne i løbet af grundforløbet på gymnasiet har haft temaer som digital læring og digital dannelse på skemaet.

Eleverne fik selv mulighed for at sætte præg på foredraget, idet de undervejs besvarede spørgsmål om deres egne vaner med brug af mobiltelefoner og sociale medier. Svarene indgik herefter som en del af dialogen mellem Søren Hebsgaard og eleverne.

Søren Hebsgaard har gennem flere år arbejdet videnskabeligt med teknologi og hans foredrag er dannet på baggrund af 13.000 danskeres brug af it.

Scroll to Top