Armensk pige blev HF-student fra Fjerritslev Gymnasium mod alle odds

Hjem > Nyheder > Armensk pige blev HF-student fra Fjerritslev Gymnasium mod alle odds

23-årige Lianna Soghomonyan klarede sine afsluttende HF-eksamener med flotte karakterer på blot en uge, efter at hun for halvandet år siden måtte afbryde skoleforløbet og rejse med sin familie til Tyskland

Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium 23. juni 2016 blev der traditionen tro uddelt forskellige legater, heraf 500 kr. fra Fjerritslev Gymnasiums Venner til en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv udvikling såvel fagligt som socialt.

Denne hæder tilfaldt i år 23-årige Lianna Soghomonyan, som dog ikke kunne være til stede, idet hendes skolegang og HF-eksamen i Fjerritslev har haft et temmelig usædvanligt og netop bemærkelsesværdigt forløb.

Liannas historie begynder i den armenske enklave Nagorno-Karabakh, hvor hendes familie blev involveret i den territoriale konflikt med nabolandet Aserbajdsjan. I 1991-94 resulterede stridighederne i en regulær krig, som aldrig er blevet rigtig afsluttet. Lianna har derfor mange voldsomme oplevelser med sig i bagagen.

Familien måtte flygte og kom via Tyskland til Danmark, hvor de fik ophold på asylcentret i Tranum. I 2012 begyndte Lianna som elev på Fjerritslev Gymnasium, men det var en yderst vanskelig sag for hende, da sproget var en stor udfordring, og rent socialt var det ikke let at finde venner. Desuden var det ofte besværligt at komme frem og tilbage med bussen – ofte måtte hun gå seks kilometer hver vej til og fra stoppestedet – og ikke mindst voldte tilværelsen som asylsøgere mange problemer for familien, hvilket alt i alt gjorde det umuligt for Lianna at følge undervisningen. Dog fik hun lejlighed til at øve sig i dansk i nogle moduler, før hun måtte opgive gymnasiet.

Men året efter vendte Lianna tilbage til Fjerritslev Gymnasium. Familien var nu flyttet til Fjerritslev, hvor de havde fået et godt sted at bo, og Lianna var begyndt at få danske venner. Samtidig var hun så heldig, at der var en anden armensk pige i den HF-klasse, som hun begyndte i.

Men dansk var stadig svært, og Lianna måtte tage fri fra skole og fungere som tolk, hver gang hendes forældre skulle tale med Udlændingestyrelsen. Hendes mor var syg, så der var meget at se til. Alligevel klarede hun sig fint igennem 1. HF og fik gode karakterer.

Imidlertid fik forældrene afslag på asyl og blev sendt tilbage til Tyskland i december 2014. Og da forældrene var afhængige af Liannas praktiske hjælp, måtte hun følge med. Det var et hårdt slag for Lianna, som kun manglede et halvt år i at kunne afslutte sin toårige HF-uddannelse. I stedet gik hun nu til undervisning på den danske skole i Flensborg, Duborg-Skolen og søgte samtidig om tilladelse til at afslutte sin HF.

Da det trak ud, rejste hun en tur til hjemlandet Armenien og kom tilbage til Tyskland for at arbejde som aupair.

Men Lianna havde ikke opgivet drømmen om at færdiggøre sin HF-uddannelse. Så via Skolekom og Facebook tog hun kontakt til sin vejleder Anna Margrethe Saxild på Fjerritslev Gymnasium og spurgte om lov til at gå til eksamen i Fjerritslev, hvis hun kunne få indrejsetilladelse. Det lykkedes via kontakter mellem Fjerritslev Gymnasium og de danske myndigheder, og omsider kunne der planlægges et forløb, så Lianna kunne komme til Danmark og gennemføre sine eksamener på blot én uge. Det skete i begyndelsen af juni, og Lianna klarede sig flot igennem med fine karakterer. Forinden lavede hun sin SSO (større skriftlig opgave) i løbet af en uge ved siden af seks timers dagligt arbejde i Tyskland.

– Jeg havde ikke brugt dansk i halvandet år, og lige pludselig skulle jeg gennemgå alt materialet fra gymnasiet. Tiden var knap, og jeg havde så meget andet at gøre. Jeg kom til Danmark en torsdag, og dagen efter skulle jeg op i skriftlig dansk. Jeg boede hos min bedste veninde og læste og læste i weekenden, og i ugen efter var jeg hver dag til eksamen.

– Jeg fik rigtig meget støtte af mine lærere, specielt fra Anna Margrethe Saxild og Anders Krogh, og jeg er ikke mindst taknemlig over for min tysklærer, Tina Sønderstrup. Jeg fik 12 i tysk!

– Nu er jeg endelig blevet student og skal snart begynde at læse videre i Tyskland, slutter Lianna.

Scroll to Top