Årets legatmodtagere

Hjem > Nyheder > Årets legatmodtagere


Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium torsdag 27. juni 2019 blev der uddelt en række legater fra det lokale erhvervsliv til elever, som i deres tid på FG har ydet en særlig indsats

Nikoline Amalie Svenningsen

Han Herred Rotary

Legat på 2.500 kr. tildeles en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Legatet tildeles gymnasiets afgående Elevrådsforkvinde Nikoline Amalie Svenningsen

Studenten har med stor flid og procesorienteret tilgang udviklet og styrket fællesskabet på tværs af årgange og klasser. Studenten har udvist ordentlighed – ikke blot som ambassadør uden for skolen som ved f.eks. Stafet For Livet og musikturnéer, men i lige så høj grad som en samlende figur i musical, natteravn til LAN, men helt centralt som en værdig forkvinde, som kæmper for køleskab og mikrobølgeovne og som overleverer et fuldtalligt elevråd til næste årgang.

Frederik Munkholm Frederiksen

Jutlander Bank

Legat på 2.500 kr. tildeles en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Legatet tildeles Frederik Munkholm Frederiksen

Legatet gives til en meget pligtopfyldende og dygtig elev, der gennem alle tre år har arbejdet målbevidst og har vist en fantastisk forståelse for alle fag. En elev, der har gjort en kæmpe indsats med brobygning blandt andet som student-teacher – både for elever der er kommet på gymnasiet men også ude i folkeskolen samt til diverse uddannelsesmesser og åbent hus. En elev, der via sin store faglige viden underviser andre med stor indsigt og empati. Eleven har også været med i Bacchus-udvalget.

Marie Krage Dreier

Fjerritslev Erhvervsstøtteforening

Legat på 1.000 kr. tildeles en elev, der har gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv på Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles Marie Krage Dreier

Med denne student har det været op ad bakke. Først blev vedkommende nemlig modvilligt fordelt fra Aalborg Katedralskole til Fjerritslev Gymnasium. Ved skolestart i 2016 foreslog studenten at flytte ind i en campingvogn, dog uden opbakning fra skolens bestyrelsesformand og rektor. I 2016 flyttede skolens første college-beboer ind og denne legatmodtager fulgte trop. Således har studenten boet på samtlige college-lokationer, været overbærende, særdeles positiv, været løsningsorienteret, en udadvendt og central ambassadør for at løfte skolens samlede sociale liv både i og uden for skoletiden. Fra college til kældermiljø, til musikturné, til at rumme koncerter og caféer og ambassadørrollen værdig på efterskoler og skoler – senest da gymnasiet for nyligt havde besøg af Undervisningsministeriets Departementschef.

Kathrine Toft Sørensen

Klim Sparekasse

Legat på 1.000 kr. tildeles en elev med musisk/kreative evner

Legatet tildeles Kathrine Toft Sørensen

Denne elev har deltaget i skolens kreative tilbud efter skoletid og har med stort overblik og engagement været en væsentlig årsag til årets musical-succes. Hun har med sit venlige væsen, arbejdsomhed og store kreativitet været en fornøjelse at arbejde sammen med, og vi medgiver hende hermed vores allerfineste og varmeste anbefalinger.

Anders Lindstrøm Sørensen

Sparekassen Vendsyssel

Legat på 1.000 kr. tildeles en elev, der har gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv på Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles Anders Lindstrøm Sørensen

Legatet går til en elev, der gennem dedikeret og målrettet arbejde har været en drivkraft både socialt og fagligt i klassen. En elev med overskud og empati, som gerne hjælper klassekammerater med skolearbejdet, forklarer og støtter op – især når nogle går gennem en svær tid.

Michelle Dietrich Nielsen

Fjerritslev Gymnasiums Bestyrelse

Legat på 500 kr. tildeles en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv personlig udvikling såvel fagligt som socialt

Legatet tildeles Michelle Dietrich Nielsen

Eleven har takket være flid og ansvarlighed over for skolearbejdet igennem livets udfordringer, formået at præstere en stor faglig udvikling – en udvikling der gennem de to år har resulteret i en flot eksamen.

Asta Larsen

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. tildeles en elev, der har gjort en særlig indsats for at fremme det sociale liv på Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles Asta Larsen

Denne elev har med sin helt egen viljestyrke og fanden-i-voldskhed bevist over for sig selv og skolen, at udfordringer er til for at blive løst. Studenten har kreativt implementeret nye idéer på skolen, i kælderen, på college, i klassen og været medtænker og aktiv ambassadør for FG. Tak til legatmodtageren for at udvikle skolen til gavn for nuværende og kommende årgange. Ikke mindst for at være tovholder på skolens Awardshow. En stor arv venter næste årgang.

Jeanelle Hollen Jensen

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. tildeles en elev der har gjort en særlig indsats for skolen og skolens elever.

Legatet tildeles Jeanelle Hollen Jensen

En særdeles flittig og pligtopfyldende elev alle tre år. En elev, der har engageret sig meget i klassens sociale liv såvel som alle andre elevers via sit engagement i Gallaudvalget.

Kasper Kronborg Rolighed

Fjerritslev Handelsstandsforening

Legat på 500 kr. tildeles en elev, der har gjort en særlig indsats for skolen og skolens elever

Legatet tildeles Kasper Kronborg Rolighed

Eleven tildeles legatet med den begrundelse, at han har været en særdeles aktiv og social elev, der gennem sine to år på gymnasiet har ydet en stor indsats både fagligt og socialt. Det skal særligt fremhæves, at han aldrig siger nej til at yde en ekstra indsats i forhold til at repræsentere gymnasiet, både inden for og uden for landets grænser.

Amalie Brix Faarbæk og Kasper Kronborg Rolighed

Fjerritslev Gymnasium

Legat for 100 procents tilstedeværelse gennem alle uddannelsesår på Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles Amalie Brix Faarbæk og Kasper Kronborg Rolighed

Frederik Munkholm Frederiksen

Fjerritslev Gymnasium

Legat for studenterårgang 2019’s højeste karaktergennemsnit

Legatet tildeles Frederik Munkholm Frederiksen

Scroll to Top