IT-regler

Dine rettigheder som bruger

Skolens computere og netværk må anvendes i forbindelse med undervisning, opgaveskrivning informationssøgning og andre aktiviteter, der er relevant for brugerens undervisning og læring. Skolens computere og netværk må ikke bruges i kommercielt øjemed.

Dine pligter som bruger

Du skal bruge dit eget personlige brugernavn og adgangskode, når du kobler dig på skolens netværk.

Brugernavn og adgangskode må ikke gives eller udlånes til andre.

Du må ikke foretage ulovlige handlinger ved brug af computerne og nettet – f.eks. er downloading af musikfiler, video og andet beskyttet materiale forbudt. Ligesom piratkopiering og distribution af piratkopier via skolens PC´ere, brændere, e-mailsystem og internet ikke må finde sted.

Du må ikke foretage handlinger ved brug af computerne og nettet, der efter skolens vurdering er skadelig for skolens omdømme.

Du skal overholde danske og internationale regler om ophavsret.

Du har selv ansvaret for de handlinger, som du foretager på skolens computere og netværk (udtalelser, kopiering mm).

Du skal overholde god IT-etik på Internet. Ved brug af skolens computer optræder du på nettet som repræsentant for skolen. Du må derfor f.eks. ikke besøge forbudte hjemmesider. Du må heller ikke optræde anonymt ligesom chikane af andre brugere eller virksomheder ikke er tilladt.

Du må kun anvende skolens navn og logo i forbindelse med informationer, der har direkte tilknytning til skolens virksomhed.

Du må ikke ændre computerens opsætning og/eller installere programmer på computeren medmindre det sker som led i undervisningen eller efter aftale med den dataansvarlige.

Du må ikke installere spil på skolens maskiner.

Du må ikke foretage handlinger, der kan ødelægge skolens computere eller netværk ved f.eks. at bryde sikkerhedssystemet eller ved at sprede virus.

Sanktioner

Overtræder du reglerne kan det medføre, at din ret til at anvende skolens computere og netværk inddrages.

I særlige grove tilfælde kan dine handlinger medføre bortvisning fra skolen og/eller politianmeldelse.

Ved ulovlige handlinger foretaget ved brug af skolens computere og netværk risikerer du få bøde eller i særlig grove tilfælde fængselsstraf. Erstatningsansvaret påhviler alene den enkelte bruger, der har foretaget den ulovlige handling. Skolen er på ingen måde ansvarlig for de handlinger, eleven foretager.

Ved driftsmæssige forstyrrelser og begrundet mistanke om alvorligt misbrug kan den systemansvarlige efter forudgående godkendelse hos skolens leder foretage gennemgang af brugeres data, herunder deres elektroniske post og iværksatte undersøgelser. Forinden en sådan gennemgang skal den enkelte bruger orienteres.

Computer må i timerne naturligvis kun anvendes til undervisningsrelevante opgaver, og det er ikke at lave matematikopgaver i engelsktimer eller skrive engelsk i matematiktimen!!).

Netop fordi computeren er et rigtig godt værktøj, som man skal trænes i relevant anvendelse af, må disse være med i timen.

MEN kan en klasse eller enkelte elever ikke finde ud af at anvende computeren korrekt, og henstilling fra læreren ikke hjælper, kan rektor forbyde at computer medbringes i klassen.

I nogle undervisningssituationer vil det være naturligt at læreren siger: ” I skal følge med i dette, høre efter og ikke notere ned” – i så fald har computeren samme status som papir og blyant. Computeren anbringes i en stilling så man ikke kan se skærmen.

Scroll to Top