Elevtrivselsundersøgelse 2014/15

Hjem > Kvalitetssikring på FG > Elevtrivselsundersøgelse 2014/15

Elevtrivselsundersøgelse 2014/15

I skoleåret 2014/15 gennemførtes fokusgruppeinterviews med et bredt udsnit af skolens elever.
Der blev endvidere gennemført undervisningsevalueringer på holdniveau. I det vedlagte dokument kan man læse om de emner der blev peget på som problematiske i interviewrækken, og om hvilke handlinger der igangsættes.

Elevtrivselsundersøgelse 2014-15 (pdf åbner i ny fane)

Scroll to Top