Elevernes bud på FG’s fremtid

Hjem > Nyheder > Elevernes bud på FG’s fremtid
Fremtidens FG

Gennem den seneste tid har vores elever arbejdet med 'Fremtidens FG', hvor alle klasser med udarbejdelse af visuelle plancher og essays har givet deres bud på, hvordan vores gymnasium kan se ud i fremtiden – og hvad de lægger vægt på ved en god skole.

Et udpluk af plancherne vil den kommende tid være udstillet på gymnasiet sammen med citater fra elevernes essays.

Ud af de flere end 300 afleverede essays, som alle er blevet gennemlæst af gymnasiets ledelse, er der udvalgt tre tekster, der udmærker sig som særligt interessante.

Længere nede på siden bringer vi de tre essays, som er skrevet af Laura, Sofie, og Jacob William.

I Facebookopslaget herunder kan man se et par billeder fra plancheudstillingen.

Fremtidens FG – Det gode gymnasium

Af Laura Christina Snerle Kranker, 3c

Gymnasiet er et meget populært valg af ungdomsuddannelse for ungdommen i Danmark. Det er et sted, hvor man både udvikles og dannes fagligt og personligt. Man finder sig selv, danner sig en identitet, på et højere plan end i folkeskolen, og man stifter nogle bekendtskaber, man beholder en stor del af sit liv efter gymnasiet.

”Hvad er det gode gymnasium?” Det er et tankevækkende spørgsmål. Mange ting kan definere et godt gymnasium… Jeg mener personligt selv, at det gode gymnasium er en rummelig institution, med plads til forskelligheder både på det plan med hver enkelt elevs interesse, men også med den forskellighed og den bagage hver enkel elev kommer med. Det gode gymnasium giver eleverne mulighed for at kunne fordybe sig i de fag, man har en interesse for. Det gode gymnasium giver eleverne muligheden for at kunne få det bedre, hvis det hele ikke spiller for en, både fagligt men også mentalt.

Det gode gymnasium har en respektfuld og god relation samt ordentlig inkludering og en ordentlig tone blandt eleverne i hver enkel klasse og på tværs af årgangene. Det fællesskab eleverne skaber på bl.a. ekskursioner med valgfagsholdene eller til Svinkløvdag og til festerne som Bacchus og til Fredagscafé er helt endegyldige for, at man får hele gymnasie-oplevelsen med sig.

Ud over elevernes relationer er relationen mellem lærer og elever også vigtig – tonen skal være ordentlig, respektfuld og god… Det gode gymnasium har lærere, der er villige til at høre elevernes synspunkter, idéer og input – både når det gælder deres undervisningsmetode og i timen, når man gennemgår noget, eller når man bare snakker på klassen om det emne, man har kørende i studieplanen.

Her på Fjerritslev Gymnasium har vi mange af disse ting – vi har et godt sammenhold og fællesskab mellem eleverne – både i deres egne klasser men også på tværs af årgangene. De fester vi har haft tilbage, da jeg var i 1.g rystede os meget sammen, og jeg håber, det kommer til at give os det samme fællesskab, nu hvor jeg er i 3.g. Især når vi skal til at have skoleårets første Fredagscafé igen, og skoleårets første Bacchus er planlagt – de første to sociale begivenheder henvendt gymnasiets elever siden Coronas start tilbage i starten af 2020.

Ud over festerne og de sociale begivenheder på gymnasiet der knytter eleverne sammen, har kollegiet også en stor rolle at spille på, hvordan man som elever kan skabe relationer på kryds og tværs af årgangene, det er faktisk et godt eksempel på det. Der er fællesaktiviteter hver anden uge og fællesspisning ugerne i mellem.

Jeg synes personligt også selv, at vi har en god tone mellem lærer og elev – jeg har oplevet at lærerne er respektfulde og åbne for vores idéer og vores input til forskellige ting i timerne – endda også, hvis vi har behov for at undervisningsmetoden muligvis skal ændres/tilpasses til hver enkel elev… Det leder mig videre til, hvordan jeg mener, Fjerritslev Gymnasium er et rummeligt sted, med pladsen til elevernes forskellighed. Med mine erfaringer har jeg fået en masse hjælp, både fagligt og personligt. Har jeg haft svært ved at forstå en opgave eller aflevering, er jeg ikke bange for at kontakte min lærer, da de bare vil hjælpe – de tager det ikke personligt, at jeg har svært ved at forstå deres formuleringer. I stedet prøver de at forklare det på en måde, der vil hjælpe mig med at forstå opgaven.

Muligheden for at få tilknyttet en mentor er også meget behjælpelig, især hvis, som jeg nævnte tidligere, det hele ikke lige spiller hele tiden med ens mentale helbred eller andre ting kommer i vejen, så man ikke falder alt for langt bagud fagligt. Udover mentor-tilbuddet har gymnasiet også psykologer man kan henvende sig til. Det er fantastisk som elev at man føler, at ens valg af ungdomsuddannelse faktisk gør dette, det viser for mig at ledelsen tænker på deres elever – det vil jeg mene er en god ledelse.

Jeg vil mene at Fjerritslev Gymnasium lever op til mange af de krav, jeg selv mener, der er for ”det gode gymnasium”. Jeg ser og håber på det fortsætter med at være sådan her på stedet i fremtiden. Jeg håber, at de fremtidige elever, inklusiv min lillesøster, kommer til at opleve, hvor godt at sted Fjerritslev Gymnasium er, og hvor rummelig og åbent dette gymnasium her er. Jeg håber, gymnasiet fortsætter med at tilbyde eleverne hjælp med det faglige og det personlige. Jeg håber at kollegiet fortsætter med at have de fællesaktiviteter, som de har, og at de fortsætter med at bringe elever på tværs af årgangene sammen på den specielle måde som det gør.

FG som den fremtidige gode skole

Af Sofie Kirstine Pedersen, 2p

Fjerritslev Gymnasium som den gode fremtidige skole for mig personligt, skal være et sted, hvor der er plads til alle typer af mennesker. Et sted, hvor man skal være sig selv og blive accepteret for den, man er. Et sted, hvor der er plads til forskellige faglige niveauer, og hvor de fagligere svagere kan få hjælp og støtte samt, at de særligt dygtige elever kan få udfordringer – hvis de ønsker det selvfølgelig. Et sted, hvor man føler, at man kan spørge om hjælp i forhold til eksempelvis trivsel, hvis nu man oplever, at man ikke føler, at man har det godt. Det skal være et sted, hvor man føler sig tryg og velkommen!

Fjerritslev Gymnasium skal selvfølgelig også have nogle gode og dygtige lærere, som kan støtte eleverne gennem deres ungdomsuddannelse, hjælpe hvis det er nødvendig samt sprede glæde på gangene. Skolen skal motivere eleverne til både at ville lære af andre mennesker (lærerne) samt at lære fra sig.

I forhold til omgivelserne rundt om Fjerritslev Gymnasium skal den have gode muligheder for aktive indslag både i skoletiden (frikvartererne) samt efter skoletid – indslag hvor især klasserne rystes sammen og kommer til at kende hinanden godt. Derved kan skolen hjælpe eleverne med at danne venskaber.

Fjerritslev Gymnasium opfylder allerede største delen af mine forestillinger om, hvad der gør FG til den fremtidige gode skole. Disse ting er dog ting, man kan blive ved med at gøre og arbejde på for at fastholde FG og dens dejlige skolemiljø.

I fremtiden vil jeg dog ønske, at man lægger endnu mere fokus på at ryste eleverne sammen især grundet Corona-pandemien, hvor der har været en del virtuel undervisning derhjemme bag en computerskærm i mange timer om dagen. Særligt sammenholdet og fællesskabet synes jeg har haft det hårdt under nedlukningerne, da det var meget svært at snakke med hinanden i frikvartererne og generelt at snakke sammen, da ingen ønskede at tænde deres kamera sådan at vi kunne se hinanden. Så jeg håber virkelig, at skolen prøver, hvad de kan for at forbedre sammenholdet og fællesskabet – særligt i klasserne, da gymnasietiden går ekstremt hurtigt og er noget, som man skal kigge tilbage på og synes var en god tid i éns ungdom.

Fremtidens Fjerritslev Gymnasium

Af Jacob William Funder Castenschiold, 3a

Hvordan forestiller jeg mig Fjerritslev Gymnasium i fremtiden? Det er et meget godt og relevant spørgsmål, som har stor indflydelse på fremtidens studenter, der kommer til at gå på FG, ligesom jeg gør.

Jeg vil fokusere på, hvordan Fjerritslev Gymnasium kan blive en bedre skole – både med hensyn til læring og sociale fællesskaber. Deri vil jeg tage udgangspunkt i den ideelle skole for mig og prøve at komme med realistiske forslag til forbedringer i den fremtidige skolegang.

Den ideelle skole for mig skal bestå af værdier som faglighed, tolerance, engagement, kildekritik, elevmedbestemmelse og sundhed. Det er en skole, hvor eleverne bliver opmuntret og engageret til at deltage i undervisningen, hvor emner og metoder i de forskellige fag bliver forklaret til eleverne – hvilke formål de har, og hvad man kan bruge dem til. I timerne vil der være plads til diskussion om forskellige udsagn (om der er hold i dem eller ej) og en forståelse for andre folks holdninger. Der er stor fokus på at lære eleverne at forholde sig kritisk til viden på nettet og viden generelt, samt hvor den viden kommer fra. Eleverne vil blive spurgt til råds om, hvordan de vil have undervisningen skal se ud, da det jo er eleverne, der skal bruge den viden, de får fra FG fremadrettet. Et resultat af deres medbestemmelse kunne for eksempel være, at undervisning foregik forskelligt fra klasse til klasse alt efter, hvordan eleverne i den specifikke klasse vurderer, de lærer bedst.

Sundhed er også vægtet højt i min ideelle skole, da motion og sund mad har vist sig at have en direkte positiv effekt på elevers indlæringsevne. Der vil derfor være mulighed for sund mad (økologi, lokale råvarer og mere grønt) i kantinen og præsentable udendørs faciliteter, som man kan benytte i frikvartererne. Under sundhed indgår også beslutningen om en kortere skoledag – det bedste ville være fra 8:00 til 13:30 eller med et senere starttidspunkt. Skoledagen vil bestå af 3 moduler fremfor 4, fordi læringen og koncentration i det sidste modul er væsentligt ringere sammenlignet med modulerne før på dagen.

Jeg mener derfor, at Fjerritslev Gymnasium skal ændres på en række punkter for at nærme sig min ideelle skole. Først mener jeg, at skoledagen skal være væsentlig kortere, cirka 3 moduler hver dag, hvor undervisningen i disse moduler skal intensiveres. I selve undervisningen vil det være mere motiverende for eleverne, hvis det fra gymnasiets side prioriteres, at læreren er entusiastisk og engageret i sin undervisning, hvilket så vil smitte af på eleverne. Desuden bør lærerne samle op på de lektier, man har fået stillet til dagens modul og prøve at henvise til dem på bedste vis ved at tage eksempler i disse.

Med hensyn til socialt fællesskab mener jeg, at der skal være flere arrangementer både med klassen og på tværs af klasserne, sådan at der dannes flere venskaber og forbindelser på tværs af årgangene. Det kunne både være flere ekskursionsture, men også temadage, hvor der bliver lavet grupper på tværs af klasserne. Kantinen bør have et større madudvalg forstået på den måde, at de kunne lave flere varianter af sandwiches og burgere, men der kunne også laves andre retter, man ikke er nær så vant til – som for eksempel indisk mad. Et større udvalg betyder især noget for mig, da jeg er vegetar, og at de ikke altid har mad i kantinen der er ”vegetarvenlig”. Man kunne lave maduger med bestemte temaer for hver uge. Der kunne for eksempel være mexicansk mad den ene uge og tysk mad den anden. En anden ting FG-kantinen burde få er økologisk mad. Al maden burde sådan set være økologisk. Jeg vil med glæde betale en smule ekstra så. I frikvartererne bør der stilles idrætsbolde til rådighed, som man kan spille med enten inden for i hallerne eller uden for på boldbanerne. For at undgå, at bolde forsvinder og hallerne hærges, bør der udvælges en håndfuld elever, som har ansvar for at tingene bliver behandlet ordentligt og lagt på plads. De udendørs boldbaner trænger også til at blive renoveret før, de er rigtig sjove at spille på.

For at opsummere mener jeg, at der skal være kortere skoledage, mere entusiasme fra lærerne, bedre opsamling på lektier, flere arrangementer på tværs af klasserne, større madudvalg i kantinen (herunder flere vegetariske retter), maduger med bestemte temaer og idrætsbolde bør stilles til rådighed.

Scroll to Top