Covid-19

Hjem > Covid-19

Covid-19-retningslinjer på FG

Gældende fra 14. marts 2022

Man skal blive hjemme og holde sig i selvisolation, hvis:

 • Man bliver konstateret smittet
 • Hvis man har betydelige symptomer på Covid-19 (feber, vedvarende hoste, åndenød mm.)

Hvis du føler dig syg og har symptomer på Covid 19:

 • Informer skolen med det samme med besked på Lectio til rektor Mikkjal Helmsdal.
 • Bliv hjemme, til du er symptomfri
 • Du behøver ikke at lade dig teste, medmindre du er gravid eller tilhører en risikogruppe, der er i særlig fare for at få et alvorligt sygdomsforløb med Covid-19
 • Her kan du læse Sundhedsstyrelsens seneste anbefalinger om, hvordan du forholder, hvis du får symptomer på Covid-19 og om testning for Corona: https://www.sst.dk/da/corona/Hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/Hvornaar-anbefales-test

Vi følger stadig Sundhedsstyrelsen 6 generelle råd til forebyggelse af smitte:

 • Bliv vaccineret
 • Bliv hjemme, hvis du er syg
 • Husk at vaske eller spritte hænder, når du ankommer til skolen og hver gang, du skifter lokale – samt når dine hænder er synligt snavsede
 • Vær opmærksom på at holde afstand, hvor det er muligt
 • Luft ud i klasselokalerne i pauserne

Sundhedsstyrelsens generelle råd om smitteforebyggelse kan læses her: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

Gode råd

Opfordring til test:

 • Der opfordres ikke længere til regelmæssige screeningtests.
 • Man kan stadig få to gratis selvtest om ugen på kontoret – så længe beholdningen varer.
 • Der opfordres ikke længere til test, hvis man har været nær kontakt eller husstandskontakt til en smittet person.

Fravær og virtuel undervisning i forbindelse med Corona – gælder frem til påskeferien:

 • Elever, der er i selvisolation, fordi de har fået konstateret Corona-smitte eller har betydende symptomer på Corona, kan, hvor det er praktisk muligt, følge undervisningen virtuelt via Teams.
 • Dette gælder kun efter skriftlig aftale med rektor, som så informerer elevens lærere.
 • Eleven kontakter selv en af sine klassekammerater for at blive koblet på lektionen på Teams.
 • Læreren registrerer elever, der følger undervisningen via Teams på lige fod med tilstedeværende elever.
 • Der kan være lektioner med et overvejende praktisk indhold (f.eks. idræt, musik eller eksperimentelt arbejde i et af naturfagene), hvor det ikke er muligt at deltage via Teams.  Til disse lektioner får elever, der er fraværende pga. Corona, almindeligt fravær.  Eleven skal skrive sygdom/Corona som fraværsårsag i Lectio til disse lektioner.

Yderligere information fra sundhedsmyndighederne:

Sundhedsstyrelsens Corona-hjemmeside:
https://www.sst.dk/da/corona

Sundhedsstyrelsen 6 gode råd til forebyggelse af smitte:
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad

Scroll to Top