Ny bestyrelse og ny vision sætter retningen for Fjerritslev Gymnasium

Hjem > Nyheder > Ny bestyrelse og ny vision sætter retningen for Fjerritslev Gymnasium
Mogens Christen Gade og Martha Holme

En ny bestyrelsesperiode på Fjerritslev Gymnasium er indledt, og ved det konstituerende bestyrelsesmøde blev Mogens Christen Gade og Martha Holme genvalgt som henholdsvis formand og næstformand. Bestyrelsen består herudover af repræsentanter fra lokale skoler, Region Nordjylland, Aalborg Universitet, efterskolerne, det lokale erhvervsliv samt medarbejder- og elevrepræsentanter.

Samtidig med at den nye bestyrelse er tiltrådt, er en ny vision for gymnasiet netop blevet vedtaget og trådt i kraft.

I løbet af det seneste år har hele gymnasiet således været med i en proces med henblik på en nytænkning af skolens vision og værdisæt. Det fortæller Mogens Christen Gade.

– Alle gymnasiets klasser har haft FG’s vision på skoleskemaet, hvor eleverne har skrevet essays og lavet visuelle plancher, der fortæller og illustrerer, hvad de unge mennesker lægger vægt på ved en god skole. Herefter afvikledes en visionsdag for hele gymnasiets personale og bestyrelse i efteråret 2021, hvor flere gode input kom på bordet, beretter bestyrelsesformanden.

Det omfattende materiale dannede grundlaget for, at en arbejdsgruppe fra bestyrelsen kunne udarbejde den endelige visionsformulering.

– I vores nye vision lægger vi vægt på, at Fjerritslev Gymnasium skal være et lokalt forankret, selvstændigt gymnasium med et globalt udsyn, hvor vi gennem høj faglighed og forpligtende fællesskaber vil sikre, at alle elever når deres fulde potentiale. Disse ord skal være med til at sætte kursen for vores arbejde i bestyrelsen de kommende år, så gymnasiet kan fortsætte med at udvikle sig i en god retning, fortæller Mogens Christen Gade.

Bæredygtig fremtid

Ud over den nye vision er også gymnasiets værdiord blevet opdateret. Ordene »Faglighed«, »Fællesskab« og »Fremtid« har været en del af skolens logo i mange år. Sidstnævnte er nu udvidet til »Bæredygtig Fremtid«.

– Vi skal i vores undervisning og virksomhed være bevidste om det ansvar, vi alle har for fremtiden for gymnasiet, vores lokalsamfund og vores natur. Bæredygtighed i bred forstand skal derfor tænkes ind i alle aspekter af skolens liv og være en vigtig værdi, vores elever skal have med sig, når de forlader Fjerritslev Gymnasium, fortæller næstformand Martha Holme og fortsætter:

– Et bredt og attraktivt uddannelsesudbud med kvalitet er forudsætningen for en bæredygtig skoledrift med et stabilt elevgrundlag og en sund økonomi til glæde for unge i Jammerbugt Kommune og omegn.

Et konkret tiltag, der allerede er igangsat og som skal sætte fokus på den klimamæssige form for bæredygtighed, er gymnasiets nyeste elevudvalg, FG’s Grønne Råd, der skal hjælpe med at udtænke og implementere innovative grønne initiativer på gymnasiet.

College giver efterskolestemning på gymnasiet

Et andet vigtigt fokuspunkt for gymnasiets udvikling er Fjerritslev College, som er skolens kollegietilbud. Lige ved siden af gymnasiet står der inden længe 36 nye ungdomsboliger færdige, som skal supplere de 40 boliger, der siden sommeren 2020 har været hjem for unge mennesker fra hele landet.

– Vi er glade og stolte over, at vores college-koncept efter blot få år kan tiltrække så mange unge uden for det område, vi normalt optager elever fra, siger Mogens Christen Gade og tilføjer, at gymnasiet til det kommende skoleår har fået ansøgninger fra unge fra blandt andet Københavnsområdet, Østjylland og Læsø.

Bestyrelsesformanden fortæller, at man i udviklingen af Fjerritslev College har ladet sig inspirere af efterskolerne, hvor der er liv på og omkring skolen hele dagen igennem, og hvor det er indholdet og ikke nødvendigvis den geografiske placering, der er afgørende for elevernes skolevalg. Man har derfor skabt en række aktiviteter inden for blandt andet musik, sport og friluftsliv, som college-eleverne kan deltage i efter skoletid. Derudover kan eleverne hjælpes ad med daglige gøremål som lektielæsning og madlavning og på den måde have masser af socialt liv med hinanden i dagligdagen.

– Vi vil gerne kendes som »Efterskolernes Gymnasium«, hvor to eller tre år hos os er det naturlige valg for elever, som har været glade for deres efterskoleophold og gerne vil have en gymnasietid med samme stemning, slutter Mogens Christen Gade.

Scroll to Top