Tillykke til årets legatmodtagere

Hjem > Nyheder > Tillykke til årets legatmodtagere

Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium torsdag 22. juni 2023 blev der uddelt en række legater fra det lokale erhvervsliv til studenter, som i deres tid på FG har ydet en særlig faglig eller social indsats

Tillykke til alle legatmodtagerne – og tak til giverne for opbakningen til vores elever!

Mikkel Bech Purkær modtager legat

Han Herred Rotary Klub

Legat på 2.500 kr. går til en elev, som har gjort noget særligt for FG, skolens elever og Fjerritslev College

Årets legatmodtager er en dygtig og pligtopfyldende elev, der hver dag har bidraget positivt til undervisningen såvel som det sociale i klassen. Ud over at passe sine ting så har der også været overskud til fx at deltage meget engageret i musical, være tovholder på gymnasiets KreaCafé og tage opvasken eller rydde op i køkkenet på College utallige gange, når andre har glemt det. Legatmodtageren har også fundet tid og overskud til at hjælpe med brobygning og reklameture til efterskoler og uddannelsesmesser, hvor den positive tilgang til tingene og den høje faglige kvalitet har sikret stor succes og har været med til at informere kommende elever om FG’s muligheder.

Årets legatmodtager har med sit rolige og smilende væsen haft stor betydning for det sociale klima på Fjerritslev College. Med sin positive tilgang og imødekommende væsen har han vist, at College er et trygt sted at være. Legatmodtageren har deltaget aktivt i de sociale aktiviteter, der har været i løbet af året og på den måde været et godt forbillede for de mange nye college-elever, der er startet i år.

Tillykke til Mikkel Bech Purkær, 3.a

Nicolas Baattrup-Andersen modtager legat

Tranum Mølle Destilleri

Legat på 1.000 kr. gives til en elev med særlig interesse for naturvidenskab

Det naturvidenskabelige legat går til en elev med stærk/særlig interesse for de klassiske naturvidenskabelige discipliner og som i sin gymnasietid har opnået en meget bred viden – især i forhold til naturvidenskab.

Eleven er nysgerrig på exoplaneter og andre solsystemer og har en urokkelig tålmodighed og udholdenhed i sin søgen efter videnskabeligt svar på sin faglige nysgerrighed. Eleven har desuden trofast/loyalt deltaget
i matematikkonkurrencen Georg Mohr.

Tillykke til Nicolas Baattrup-Andersen, 3.a

Magnus Andreas Goddiksen Christensen modtager legat

Klim Sparekasse

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for FG og skolens elever

Årets legatmodtager er en empatisk og pligtopfyldende elev, der med sin positive tilgang til skolegang og klassekammeraterne har været med til at højne både det sociale og faglige niveau i klassen. Årets legatmodtager har også været med til at repræsentere skolen til blandt andet messer, paneldebat og åbent hus, hvor han har været med til at formidle de muligheder, både uddannelsen og FG giver.

Tillykke til Magnus Andreas Goddiksen Christensen, 3.h

Lærke Engdal Nielsen modtager legat

Fjerritslev Handelsstandsforening

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for FG og skolens elever

Årets legatmodtager har lagt et stort arbejde i at repræsentere eleverne på skolen, været talsmand for sine med-elever og medvirket til at styrke elevdemokratiet på skolen.

Legatmodtageren har været en kompetent og engageret elevrepræsentant i skolens bestyrelse og har varetaget hvervet som elevrådsformand til alles tilfredshed.

Tillykke til Lærke Engdal Nielsen 3.b

Ann Sofie Andersen modtager legat

Fjerritslev Erhvervsstøtteforening

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for FG og skolens elever

Årets legatmodtager er en fantastisk dygtig og pligtopfyldende elev, der hver dag har bidraget positivt til undervisningen såvel som det sociale i klassen.

Eleven har desuden været med til at promovere gymnasiets uddannelser og andre tilbud – blandt andet gennem deltagelse i uddannelsesmessen »Hænderne Op«.

Tillykke til Ann Sofie Andersen, 2.p

Kristine Lykke Worm modtager legat

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv udvikling gennem gymnasietiden

Legatmodtageren er gået fra at være stille og usikker på egne evner til at blomstre op i 2.HF og begynde at tro på sig selv – og har opnået flotte resultater.

Hun har udviklet sig til at turde tage chancer og sætte sin faglighed på spil – og er derudover god til at støtte sine klassekammerater i det daglige.

Tillykke til Kristine Lykke Worm, 2.q

Amalie Sørensen modtager legat

Sparekassen Danmark

Legat på 2.500 kr. går til en elev, som har gjort noget særligt for FG og skolens elever

Årets legatmodtager er en yderst empatisk, dygtig og pligtopfyldende elev, der med sin positive tilgang til skolegangen har været med til at højne både det faglige og sociale niveau i klassen.

Legatmodtageren har arbejdet målbevidst gennem alle tre år og har vist fantastisk forståelse for alle fag. Det er en elev, der blandt andet har gjort en stor indsats som student-teacher og har undervist brobyggere i forskellige fag samt formidlet de muligheder, det giver at vælge at gå på FG.

Tillykke til Amalie Sørensen, 3.h

Anna Bastholm Mølgaard modtager legat

Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles den elev fra studenterårgang 2023, som har opnået det højeste karaktergennemsnit

Tillykke til Anna Bastholm Mølgaard, 3.a

Anna Bastholm Mølgaard og Sally Bårris Fuglsang modtager legat

Fjerritslev Gymnasium

Legat på 1.500 kr. gives til én eller flere elever, som har ydet en særlig frivillig indsats for fagligheden på FG

Legatmodtagerne har gennem tre år på gymnasiet ved mange lejligheder ydet en stor frivillig indsats for at styrke fagligheden på gymnasiet – blandt andet ved at være lektiehjælper til den ugentlige matematikcafé.

For dette arbejde – og for at gå i spidsen for flere andre tiltag på skolen – modtog eleverne ved skoleårets afslutning prisen som »Årets Ildsjæl 2023« på Fjerritslev Gymnasium.

Tillykke til Anna Bastholm Mølgaard og Sally Bårris Fuglsang, 3.a

Scroll to Top