Flotte legater til studenterne

Hjem > Nyheder > Flotte legater til studenterne

Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium torsdag 27. juni 2024 blev der uddelt en række legater fra det lokale erhvervsliv til studenter, som i deres tid på FG har ydet en særlig faglig eller social indsats

Tillykke til alle legatmodtagerne – og tak til giverne for opbakningen til gymnasiet og vores elever!

Student modtager legat

Han Herred Rotary Klub

Legat på kr. 2.500,- tildeles en elev, som har gjort noget særligt for FG, skolens elever og Fjerritslev College

Modtageren af legatet 2024 er en elev, som gennem sin tid på gymnasiet har bidraget yderst positivt til fællesskabet og kulturen på Fjerritslev Gymnasium. Eleven har utallige gange repræsenteret gymnasiet i forbindelse med arrangementer for kommende elever både på skolen, og når skolens repræsentanter tager ud til folkeskoler og efterskoler.  Eleven har været en engageret og populær underviser af brobygningselever. Eleven har altid, uden forbehold, stillet sig til rådighed og har været en energifyldt inspirationskilde i arbejdet med at understøtte den positive FG-kultur.

Alt dette har eleven formået at realisere samtidig med, at han har demonstreret et højt fagligt niveau og stor interesse i alle fag – ikke mindst i musik, hvor hans helt ekstraordinære evner på en lang række instrumenter gang på gang har imponeret og glædet alle, der har været så heldige at lægge øre til det.

Tillykke til Christopher Bjarke van Diemen, 3c

Student modtager legat

Sparekassen Danmark

Legat på kr. 2.500,- tildeles en elev, der har gjort noget særligt for FG og skolens elever

Årets legatmodtager er en yderst empatisk, dygtig og pligtopfyldende elev, der med sin positive tilgang til skolegangen har været med til at højne både det faglige og sociale niveau i klassen.

Legatmodtageren har arbejdet målbevidst gennem alle tre år og har vist god forståelse for alle fag. Det er en elev, der har gjort en meget stor indsats som student teacher og har undervist brobyggere i forskellige fag samt formidlet de muligheder, det giver at vælge at gå på FG.

Tillykke til Maria Kjeldtoft Mortensen, 3h

Student modtager legat

Fjerritslev Erhvervsstøtteforening

Legat på kr. 1.000,- tildeles en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Legatmodtageren har gennemgået en bemærkelsesværdig faglig og personlig udvikling og har udmærket sig ved at være en tillidsvækkende og samlende kraft, hvem andre med faglige udfordringer har kunnet støtte sig til.

Legatmodtageren er derfor – foruden meget gode faglige evner – også i besiddelse af vigtige menneskelige egenskaber, som kan hjælpe andres faglige og personlige udvikling på vej.

Tillykke til Johanne Welling Pedersen, 2p

Student modtager legat

Klim Sparekasse

Legat på kr. 1.000,- tildeles en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

I en verden, hvor kvinder i høj grad fravælger arbejdet med IT, har denne elev i Informatik optrådt som en god rollemodel for andre unge kvinder. Hun kastede sig frygtløst ud i at lære at mestre et avanceret værktøj til spiludvikling i Informatik B – og afsluttede eksamensprojektet og den efterfølgende mundtlige eksamen med topkarakter og følgende skudsmål fra censor: ”Hold da op! Hun var godt nok dygtig!”. Eleven har efterfølgende delt ud af sin kundskab på IT-området som underviser af brobygningselever.

Eleven har generelt været en god ambassadør for Fjerritslev Gymnasium, hvor hun på engageret vis som elevrådsrepræsentant og i sit tredje år elevrådsformand har varetaget elevernes interesser. Hun har desuden bidraget til et positivt miljø på både skolen og Fjerritslev College og har været aktiv i Grønt Råd og i skolens musical.

Tillykke til Anneline Bech Purkær, 3c

Student modtager legat

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på kr. 1.000,- tildeles en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv udvikling gennem gymnasietiden

Legatmodtageren har gennemgået en positiv udvikling både fagligt og socialt. Han har gået fra at være stille og usikker på egne evner til at blomstre op personligt og fagligt i løbet af det sidste år
af uddannelsen.

Legatmodtageren har gennem uddannelsen styrket sine samarbejdsevner i en sådan grad, at det har haft positive effekter både i forhold til at turde møde omverdenen med en større åbenhed og at tilegne og fordybe sig i det faglige stof.

Tillykke til Frederik Teilmann Rasmussen, 2p

Student modtager legat

Fjerritslev Handelsstandsforening

Legat på kr. 1.000,- tildeles en elev, som har gjort noget særligt for skolen

Årets legatmodtager er en yderst empatisk, dygtig og pligtopfyldende elev, der med sin positive tilgang til undervisningen har været med til at højne både det sociale og faglige niveau i klassen.

Legatmodtageren har desuden været særdeles aktiv i tilrettelæggelsen af årets Gallafest, hvor hun på fornem vis bidrog med både idéer, budgetstyring og arbejdskraft.

Tillykke til Ophelia Marie Kronborg Jensen, 3a

Student modtager legat

Fjerritslev Gymnasium

Legat på kr. 1.110,- tildeles den elev fra studenterårgang 2024, som har opnået det højeste karaktergennemsnit

Tillykke til Christopher Bjarke van Diemen, 3c

Scroll to Top