Flotte legater til FG-studenter

Hjem > Nyheder > Flotte legater til FG-studenter

Ved dimissionen på Fjerritslev Gymnasium torsdag 23. juni 2022 blev der uddelt en række legater fra det lokale erhvervsliv til studenter, som i deres tid på FG har ydet en særlig faglig eller social indsats

Legatmodtager

Sparekassen Danmark

Legat på 2.500 kr. går til en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Årets legatmodtager har lagt et stort arbejde i at repræsentere eleverne på skolen, været talsmand for sine med-elever og medvirket til at styrke elevdemokratiet på skolen. Hun har været en kompetent og engageret elevrepræsentant i skolens bestyrelse, hun besidder desuden solide musikalske færdigheder – hvad enten det er musik­analyse af Mozart, eller når hun sidder bag klaveret og synger.

Derudover har hun været aktiv i skolens musical både som skuespiller, violinist, pianist og sanger.

Legatet går til skolens afgående elevrådsformand Anna Vallentin Møller, 3.c

Legatmodtager

Han Herred Rotary Klub

Legat på 2.500 kr. går til en elev, der har gjort noget særlig for FG, skolens elever og Fjerritslev College

Årets legatmodtager er en fantastisk dygtig og pligtopfyldende elev, der hver dag har bidraget positivt til undervisningen såvel som det sociale i klassen. Ud over at være fagligt dygtig i alle fag og passe sine ting, så har der også været overskud til for eksempel at deltage aktivt i 'Grønt Råd' for at bidrage til et bæredygtigt fokus på gymnasiet. Legatmodtageren har også fundet tid og overskud til at hjælpe med brobygning, hvor den positive tilgang til tingene og den høje faglige kvalitet har sikret stor succes og har været med til at informere kommende elever om FG’s muligheder.

Årets legatmodtager har med sit empatiske væsen haft stor betydning for det sociale klima på Fjerritslev College. Med sin positive tilgang og imøde­kommende væsen har hun hjulpet mange af sine kammerater med at finde ind i en social sammenhæng. Legatmodtageren har været til rådighed når der var behov for snak og har deltaget aktivt i de sociale aktiviteter, der har været i løbet af året – og på den måde været et godt forbillede for de mange nye college-elever, der er startet i år.

Legatet går til Marie Luise Boysen Schack, 3.h

Legatmodtager

Fjerritslev Handelsstandsforening

Legat på 500 kr. gives til en elev, der har gennemgået en bemærkelsesværdig positiv udvikling gennem gymnasietiden

Undervejs i gymnasietiden har legatmodtageren udviklet troen på sig selv og sin tilgang til skolearbejdet. Det er en meget pligtopfyldende og flittig elev, som har bidraget særdeles positivt til undervisningen og gjort en stor indsats med skolearbejdet, men også delt ud af sin viden med hjælp til andre elever.

Tiden på gymnasiet blev indledt med stor usikkerhed, mange frustrationer og manglende tro på egne evner, men i de to år på gymnasiet har hun gennem hårdt arbejde udviklet troen på sig selv og sin evne til at løse de opgaver, hun står overfor og har opnået flotte resultater.

Hun har altid beredvilligt stillet op, når der skulle bruges hjælp og gode eksempler til yngre elever og har altid været villig til at stille sine opgaver til rådighed som eksempler, andre kunne lade sig inspirere af.

Legatet går til Sofie Kirstine Pedersen, 2.p

Legatmodtagere

Tranum Mølle Destilleri

Legat på 1.000 kr. gives til en elev med særlig interesse for naturvidenskab

I år har det ikke været muligt at udpege én enkelt elev til at modtage legatet, da der på skolen er to meget fagligt dygtige elever, der gennem hele gymnasietiden har udvist stor interesse for at udforske de naturvidenskabelige fag.

De to elever har altid vist stort engagement – hvad enten det har drejet sig om at undervise brobygningselever, tilegne sig fagligt stof på højt niveau, skrive øvelsesvejledninger til gavn for kommende studerende eller eksperimentere i kemilokalet med krudt og fyrværkeri.

Legatet deles mellem Oskar Rehhoff Holt og Frederik Schnack Pretzmann, 3.a

Legatmodtager

Fjerritslev Erhvervsstøtteforening

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Årets legatmodtager har gennem tre år været særdeles mødestabil og har hver dag bidraget til undervisningen med sin positive tilgang til skolegangen og sit høje faglige niveau.

Ligeledes har legatmodtageren været aktiv i både elevrådet og musicalen – og i særdeleshed har det store slæb i caféudvalget været med til at fremme det sociale liv på skolen. Gennem årene har legatmodtageren også været med til brobygning og med glæde vist sit kollegieværelse frem – for også på den måde at vise de mange muligheder, det giver at gå på FG.

Legatet går til Nikolaj Imse Christensen, 3.i

Legatmodtager

Klim Sparekasse

Legat på 1.000 kr. gives til en elev, med musisk/kreative evner

Legatmodtageren er en elev, der både bidrager meget til de sociale fællesskaber i klassen, på college og skolen generelt ved at være inkluderende, engageret, smilende og interesseret i andre mennesker. Hvis hun synes, at noget er uretfærdigt, så går hun ind i sagen. Hun har brugt utrolig meget tid og mange kræfter på at få årets ­musical til at lykkes ved at være tovholder på mange opgaver, og hun tog et stort ansvar for at det hele var klar til premieren.

Hun er opmærksom på andres trivsel og viser på den måde stor empati. Derudover er hun engageret i undervisningen og bidrager til såvel det faglige som den gode stemning i klassen eller på holdet.

Legatet gives til Clara Klit Kjærulff Imer, 3.c

Legatmodtager

Fjerritslev Gymnasiums bestyrelse

Legat på 500 kr. gives til en elev, der har gjort en særlig indsats i forhold til Fjerritslev College

Legatmodtageren er en veltalende og fagligt engageret gymnasieelev, som altid er klar til at gå et ekstra skridt for at skabe en bedre oplevelse for sine kammerater eller gymnasiet som institution.

Han har ud over sit faglige engagement været dybt engageret i musicalen, og alle de aktiviteter der har været på Fjerritslev College. Han møder op i college-lektiecaféen uden selv at have lektier for, men mest for at se, om nogen i de yngre årgange skulle have brug for hjælp. Legatmodtageren har været med til at skabe en god ramme for hyggelige aktiviteter for kammeraterne på kollegiet ud over de skemalagte aktiviteter – både ved at invitere dem hjem og ved at deltage i de aktiviteter, som andre sætter i gang.

Legatet går til Peter Vinther Barfoed Friborg, 3.c

Legatmodtager

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. gives til en elev, som har gjort noget særligt for skolen og skolens elever

Modtageren i år tildeles legatet for sin store indsats for skolens fællesskab. Som medlem af elevrådet gennem sine tre år på skolen – heraf det sidste år som næstformand og elevrepræsentant i skolens bestyrelse – har hun dygtigt talt elevernes sag i alle sammenhænge og skabt lydhørhed i bestyrelsen for elevernes synspunkter.

Legatmodtageren har været med til at skabe gode rammer omkring det sociale liv blandt eleverne på skolen blandt andet som medarrangør af Svinkløvdag og LAN Party – og som aktivt medlem af café-udvalget har hun været med til at arrangere fredagscaféerne og senest til at afvikle en super fodboldcafé på sidste skoledag.

Legatmodtageren var desuden en drivende i kraft i gennemførslen af skolens visionsproces i det forgangne skoleår. Hun var med i det arbejdsudvalg i bestyrelsen, der gennemarbejdede alt det materiale, der var blevet samlet ind under personaledage og elevworkshops ude i klasserne og skrev det sammen til den formulering af værdier og visioner, skolen nu har vedtaget og arbejder med fremadrettet.

Legatmodtageren har også siddet i bestyrelsen i den nordjyske afdeling af Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, som er en interesseorganisation, der repræsenterer landets gymnasieelever og deres holdninger.

Det var derfor højst fortjent, at legatmodtageren af sine årgangsfæller blev valgt til Årets Ildsjæl på Fjerritslev Gymnasium.

Legatet går til Lærke Chun Sørensen, 3.a

Legatmodtager

Fjerritslev Gymnasiums Venner

Legat på 500 kr. tildeles en elev, der har gjort en særlig indsats for skolen og skolens elever

Årets legatmodtager er en empatisk, dygtig og pligtopfyldende elev, der med sin positive tilgang til skolegangen har været med til at højne både det faglige og sociale niveau i klassen.

Legatmodtageren har også deltaget i blandt andet gallaudvalget og har også på den måde bidraget til det sociale miljø på skolen.

I flere tilfælde har legatmodtageren undervist brobyggere og formidlet forskellige fag samt de muligheder, det giver at vælge at gå på FG.

Legatet går til Astrid Johansson Sørensen 3.h

Legatmodtager

Legatmodtager

Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles elever, som gennem hele deres uddannelse på Fjerritslev Gymnasium har haft en tilstedeværelsesprocent på 100

Legatet går til Sofie Kirstine Pedersen, 2.p og Nikolaj Imse Christensen, 3.i

Legatmodtager

Fjerritslev Gymnasium

Legatet tildeles den elev fra studenterårgang 2022, som har opnået det højeste karaktergennemsnit

Legatet går til Laura Jul Jensen, 3.c

Scroll to Top