Her kan STX-elever startårgang 2016 eller 2015 tidligere afprøve de forskellige studieretninger og valgfag der udbydes på Fjerritslev Gymnasium.

En stx-eksamen består af en række fag. Stx kan derfor nemmest beskrives som et system af byggesten eller fagblokke svarende til de enkelte fag. Der findes forskellige typer fagblokke: flest obligatoriske blokke, men også blokke knyttet til den enkelte studieretning, samt nogle få frie valgblokke. 
En studentereksamen består normalt af i alt 25 blokke.

Fagene findes på C-, B- og A-niveau. C-niveau består af en enkelt fagblok, B-niveauet af 2 fagblokke og A-niveauet, som er det højeste, af  3 fagblokke.

Husk vedr. SRP: Du kan også skrive SPR i studieretningsfag på B-niveau, hvis de hæves til A-niveau i form af valgfag.