Samarbejdsudvalg

Samarbejdsudvalget behandler relevante emner inden for arbejds- og personaleforhold, der har betydning for arbejdspladsen. Det er op til det enkelte samarbejdsudvalg at vurdere, hvilke emner der er særligt relevante, for at der er en strategisk sammenhæng mellem samarbejdsudvalgets arbejde og institutionens mål. Det kan fx være:

1. Arbejds- og personaleforhold
2. Tillid, samarbejde og trivsel
3. Omstilling på arbejdspladsen

Samarbejdsudvalget består af fire repræsentanter for ledelsen dækkende de forskellige ledelsesmæssige områder på skolen, to repræsentanter for lærerne, én repræsentant for det administrative personale samt en repræsentant for det tekniske personale.
Alle medarbejdere skal repræsentere forhandlingsberettigede personaleorganisationer.
Valgperioden længde er 2 år. Alle medlemmer med undtagelse af formanden er på valg. Valg foregår i lige år i forbindelse med SU-mødet i maj måned.
Rektor er formand for SU. Næstformand vælges af SU på første møde i starten af skoleåret.

Medlemmer af Samarbejdsudvalget:
(konstitueret 15.11.2019)
Formand: Mikkjal Helmsdal
Næstformand: Martin Freiberg

Øvrige medlemmer:
Bent Danielsen
Elisabeth Møller Pedersen
Anders Krogh
Christina Cæsarsen
Jens Bøcker Nielsen
Peter Pedersen

Forretningsorden for SU

Fællesudvalg

Fællesudvalget er et tværgående udvalg hvor repræsentanter for alle grupper på gymnasiet drøfter bl.a. fælles arrangementer, politikker, traditioner, regler, store og små problemer i hverdagen.

Fællesudvalget består af:
rektor
vicerektor
pedel
lærer med ansvar for elevtraditioner (2020/21 PB)
en lærer valgt af pædagogisk råd (2020/21 RH)
formand for elevrådet
formand for Bacchus
formand for café-udvalget

Udvalget holder normalt 2-3 årlige møder.

Pædagogisk Råd

Pædagogisk råd ledes af et forretningsudvalg der består af 3 personer med rollerne formand, næstformand og sekretær.

Udvalget arrangerer PR-møder i tæt samarbejde med ledelsen og inddrages til tider som hørings- og sparringsorgan for ledelsen.

Medlemmer i skoleåret 2020/21:
Formand: AS
Næstformand: GH
Sekretær: MM

PR forretningsorden