Fjerritslev Gymnasiums kvalitetssikringssystem

Nærværende system har til formål at samle skolens pædagogiske aktiviteter og tiltag for at arbejde med og sikre kvalitet

Baggrund

Grundlaget for skolens kvalitetssystem er lov nr. 1716 af 27/12/2016 og bekendtgørelse nr. 497 af 18/05/2017. I henhold til lovens § 71 skal institutionen fastlægge et system til kvalitetsudvikling og resultatvurdering.

Af bekendtgørelsen fremgår det blandt andet, at:

  • Institutionen anvender sit system efter lovens § 71 til kvalitetsudvikling og resultatvurdering med henblik på, at institutionen sætter egne mål for og udvikler kvaliteten i sine gymnasiale uddannelser og enkeltfag og opnår resultater i uddannelserne (§ 59)
  • Kvalitetssystemet skal indeholde en procedure for en årlig selvevaluering og den løbende kvalitetsudvikling og resultatvurdering (§ 60)
  • Institutionens kvalitetssystem skal fastlægge en procedure for inddragelse af elever og lærere og skal omfatte selvevaluering, kvalitetsudvikling og resultatvurdering i forhold til elevernes/kursisternes faglige niveau, trivsel samt overgang til videregående uddannelse (§ 60, stk. 2)
  • Institutionen beslutter, hvordan dens evalueringsstrategi og evaluering af særlige faglige og pædagogiske indsatsområder indgår i skolens kvalitetssystem (§ 61)
  • På grundlag af selvevalueringen udarbejder institutionen årligt en skriftlig opfølgningsplan (§ 62)