Fraværstal for Fjerritslev Gymnasium

Skoleåret 2017-2018

Hele institutionen

Fysisk
7,84 %

Skriftligt
2,98 %

STX

Fysisk
7,17 %

Skriftligt
2,99 %

HF

Fysisk
10,68 %

Skriftligt
2,52 %

HHX*

Fysisk
7,92 %

Skriftligt
3,17 %

*I samarbejde med EUC Nordvest, Thisted