Mentor/pædagog/coach søges til Fjerritslev Gymnasium og College

Kan du lide at omgås unge mennesker og hjælpe dem til rette med deres udfordringer – personlige såvel som praktiske? Kunne du tænke dig en alsidig opgave, hvor du som tilknyttet pædagog og elevcoach på Fjerritslev Gymnasium og College hjælper eleverne med at styrke de faglige og sociale fællesskaber?

Så er du måske den rette person til at varetage rollen som mentor-coach på Fjerritslev Gymnasium og Fjerritslev College.

Opgaven er todelt:

Du skal være ressource- og kontaktperson for vores college-elever (der bor i tilknytning til skolen) og du skal være coach og mentor for de elever på Fjerritslev Gymnasium, der har udfordringer ud over selve undervisningen og læringen.

Stillingen etableres som en støttefunktion, der til dagligt er i tæt samarbejde med skolens ledelse, studievejledning og lærere. Samarbejdet med lærerne fokuseres især der, hvor der er behov for socialpædagogisk støtte og viden om unge med særlige udfordringer og/eller diagnoser.

Vi forestiller os, at du har en uddannelse og/eller arbejdserfaringer, som gør dig i stand til at løse de opgaver, som stillingen omfatter (se beskrivelse nedenfor) – f.eks. pædagoguddannelse, læreruddannelse suppleret med efteruddannelse i coaching/mentoring af unge, erfaring fra arbejde med udeboende unge, f.eks. fra efterskole eller anden uddannelse/andre erfaringer, der er relevante i forhold til opgaverne.

Arbejdstiden er i gennemsnit 37 timer om ugen i skoleåret. Du får stor frihed til at tilrettelægge arbejdstiden selv. Du skal være indforstået med, at noget af arbejdstiden vil ligge uden for almindelig arbejdstid, f.eks. morgener, aftener og weekender.

Som person er du udadvendt og god til at danne relationer. Du lytter til de unge mennesker og skaber positiv stemning. Eleverne skal vide, at du kan hjælpe dem med de udfordringer, der vil opstå i et ungdomsliv – personlige som praktiske.

Opgaver i forhold til college-eleverne

 • Modtagelse af nye college-elever
 • Morgenvækning
 • Vagttelefon
 • Tilsyn med syge elever
 • Organisering af rengøring
 • Trivsels/fraværssamtaler
 • Arrangør af weekendarrangementer (1 gang pr. måned)
 • Koordinering af lektielæsning, lektiecafé
 • Koordinering af fælles college-møder
 • Kontakt til sociale myndigheder ved anbragte unge
 • Kontakt til Domea (boligselskabet, som ejer college-lejlighederne)
 • Coach og mentor
 • Intro-forløb
 • Forældrekontakt
 • Løbende tilsyn med college-boligerne
 • Organisering af morgenmad

Opgaver som coach/mentor på gymnasiet

 • Samtaler med elever efter behov om udfordringer/problemer, der ligger ud over det fag-faglige, f.eks. trivsel, motivation, struktur i hverdagen m.m.
 • Samtaler med lærere med henblik på at klæde dem på til at møde elever med særlige udfordringer
 • Visitere elever/kursister med udfordringer/vanskeligheder/diagnoser videre til det rigtige tilbud uden for uddannelsessektoren
 • Deltage i mentor-/tutorordning for HF
 • Arbejde med klasser – evt. i samarbejde med teamlærere, der er udfordret med hensyn til samarbejdsklima og klasserumskultur
 • Være mentor og kontaktperson for elever med aspergers/autisme

I forhold til udfordrede unge

 • Arbejde med Den Udviklende Samtale
 • Vurdering af den enkelte elevs udfordringer
 • Mentor/tutor-samtaler HF
 • Casemanager – intern og ekstern koordinator ift. indsatser med udfordrede unge
 • Sparring og vidensdeling med lærerstaben

Nærmere oplysninger

– om stillingen og opgaverne fås ved at henvende sig til uddannelsesleder Lene Mogensen Christensen, lm@fjerritslev-gym.dk – telefon 96 50 51 09 eller rektor Mikkjal Helmsdal, mh@fjerritslev-gym.dk – telefon 96 50 51 07

Stillingen lønnes efter relevant overenskomst i staten

Ansøgning med cv, uddannelsesbeviser, anbefalinger og referencer sendes til rektor Mikkjal Helmsdal på e-mail mh@fjerritslev-gym.dk senest fredag 3. juli 2020