Invitation til forældreaften

Kære forældre til 1. årgangselever 2016 – STX, HF, HHX

Vi vil gerne indbyde jer til en forældre- og elevaften, hvor vi under hyggelige former vil give jer en orientering om dagligdagen på Fjerritslev Gymnasium og om andre forhold af betydning for samarbejdet mellem skolen og jer.

Arrangementet finder sted
Torsdag 1. september 2016 kl. 19.00 – ca. 21.00

Programmets hovedpunkter
Informationer ved rektor, vicerektor og studievejledere
Præsentation af nye fag
Underholdning ved eleverne

Fjerritslev Gymnasium er vært ved kaffe/te og kage

Af hensyn til kaffebrygning beder vi om at få jeres tilmelding. Tilmelding foregår via Lectio. Tilmeldingsfristen er tirsdag 30. august 2016

Vel mødt til hyggeligt samvær!

Bjarne Edelskov Nielsen, rektor
Anders Krogh, vicerektor25. august 2016 kl. 12:33 af Mattias Bodilsen