Cambridge English på Fjerritslev Gymnasium

Cambridge English logo

Fjerritslev Gymnasium er blevet et officielt Cambridge English Preparation Centre, som kan tilbyde undervisning, der forbereder elever til at tage et Cambridge English-certifikat

Cambridge English hører under University of Cambridge og er anerkendt i hele verden.

Cambridge-certifikatet beviser, at man er sprogligt kvalificeret på et højt niveau – og det giver adgang til at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede videregående uddannelser rundt om i verden. Desuden kan certifikatet bruges, når man søger om studievisum til Australien.

Derudover godtager mange virksomheder – både i Danmark og i udlandet – en bestået Cambridge English-eksamen som et bevis for, at deres medarbejderne er sprogligt kompetente.

Hvem kan deltage i Cambridge English-undervisningen?

Uanset om du går på STX, HF eller HHX på Fjerritslev Gymnasium kan du deltage i Cambridge English-undervisningen. Vi forventer blot, at du er interesseret i sprog og har lyst til at udvikle dine engelskkundskaber.

Hvornår foregår undervisningen?

Cambridge English-undervisningen er et frivilligt tilbud, som foregår efter normal skoletid. Undervisningen skal ses som et supplement til de almindelige engelsktimer på gymnasiet.

Er du interesseret?

I starten af hvert skoleår bliver der mulighed for at deltage i et informationsmøde, hvor du kan høre meget mere om Cambridge English – både om undervisningen, eksamenen og hvad du kan bruge certifikatet til i fremtiden.