Gå til Cambridge English-undervisning på Fjerritslev Gymnasium

Cambridge English-logo

Fjerritslev Gymnasium er et officielt Cambridge Assessment English Preparation Centre, som kan tilbyde undervisning, der forbereder elever til at tage et Cambridge English-certifikat

Cambridge English hører under University of Cambridge og er anerkendt i hele verden. Cambridge-certifikatet beviser, at man er sprogligt kvalificeret på et højt niveau – og det giver adgang til at søge om optagelse på en lang række engelsksprogede videregående uddannelser rundt om i verden. Desuden kan certifikatet bruges, når man søger om studievisum til Australien.

Derudover godtager mange virksomheder – både i Danmark og i udlandet – en bestået Cambridge English-eksamen som et bevis for, at deres medarbejderne er sprogligt kompetente.

Hvem kan deltage i Cambridge English-undervisningen?

Uanset om du går på STX, HF eller HHX på Fjerritslev Gymnasium, kan du deltage i Cambridge English-undervisningen. Vi forventer blot, at du er interesseret i sprog og har lyst til at udvikle dine engelskkundskaber.

Hvornår foregår undervisningen?

Cambridge English-undervisningen er et frivilligt tilbud, som foregår ca. én gang om ugen efter normal skoletid. Undervisningen skal ses som et supplement til de almindelige engelsktimer på gymnasiet.

Er du interesseret?

I starten af hvert skoleår bliver der mulighed for at deltage i et informationsmøde, hvor du kan høre meget mere om Cambridge English – både om undervisningen, eksamenen og hvad du kan bruge certifikatet til i fremtiden.

Scroll to Top