Hvis din lærer er syg i første modul sender han/hun SMS til holdet for at advare imod at møde op til et tomt klasselokale. Det kan også være at kontoret skriver til dig, hvis vi gerne vil tale med dig om et eller andet.

Du er selv ansvarlig for at det mobilnummer, vi har registreret er rigtigt.

Tjek det på ums.fjerritslev-gym.dk, og ret det evt. under ”Dine oplysninger”

Her kan du også ændre koden til dit uni-login. (Der går op til 24 timer før ændringen slå igennem i alle systemerne)