Rygepolitik på FG

Enhver form for ryging er forbudt på Fjerritslev Gymnasums grund (matrikel), herunder e-cigaretter og brug af snus.

Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet / overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet / muligheden for at fortsætte som elev på Fjerritslev Gymnasium.