Enhver form for rygning er forbudt på Fjerritslev Gymnasiums grund (matrikel).
Overtrædelse af rygeforbuddet betragtes som en misligholdelse af ansættelsesforholdet / overtrædelse af studie- og ordensreglerne, der kan medføre en skriftlig advarsel og i gentagelsestilfælde efter omstændighederne kan få konsekvenser for ansættelsesforholdet / muligheden for at fortsætte som elev på Fjerritslev Gymnasium.