Hvordan bliver jeg elev på FG?

Hvis du ønsker at blive elev på Fjerritslev Gymnasium, skal du ansøge via www.optagelse.dk

Søger du direkte fra 9. eller 10. klasse er fristen for ansøgning torsdag 1. marts 2018.

Søger du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse skal vi have din ansøgning senest torsdag 15. marts 2018.

Har du spørgsmål vedrørende optagelse, er du altid velkommen til at kontakte os!

De formelle krav for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse kan ses i optagelsesbekendtgørelsen

Besked om optagelse

I slutningen af april udsender vi et brev (via e-Boks) om optagelse og nærmere information vedrørende skolestart

Når du søger STX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog
  • vælge kreativt fag

Når du søger HHX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog

Når du søger HF

– skal du i ansøgningen

  • vælge kreativt fag

Optagelsesprøver

Hvis du ikke kan optages direkte efter 9. eller 10. klasse afholder vi optagelsesprøver, som er korte mundtlige prøver, hvor faglærere i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi deltager og vurderer niveauet i forhold til det forventede efter folkeskolens 9. eller 10. klasse