Kravene for at man kan blive optaget i en gymnasial ungdomsuddannelse kan ses i optagelsesbekendtgørelsen

Optagelsesprøver for ansøgere der ikke kan optages direkte efter 9. eller 10. klasse foregår som korte mundtlige prøver hvor faglærere i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi deltager, og vurderer niveauet i forhold til det forventede efter folkeskolens 9.- eller 10.-klasse.