Hvordan bliver jeg elev på FG?

Hvis du ønsker at blive elev på Fjerritslev Gymnasium, skal du ansøge via www.optagelse.dk

Søger du direkte fra 9. eller 10. klasse, er fristen for ansøgning 1. marts 2019.

Søger du ikke direkte fra 9. eller 10. klasse, skal vi have din ansøgning senest 15. marts 2019.

Ønsker du at søge ind efter 15. marts, er du meget velkommen til at kontakte os på telefon 96 50 51 00. Du kan også kigge forbi til en snak og en rundvisning. 

De formelle krav for optagelse på en gymnasial ungdomsuddannelse kan ses i optagelsesbekendtgørelsen

Besked om optagelse

I slutningen af april udsender vi et brev (via e-Boks) om optagelse og nærmere information vedrørende skolestart

Når du søger STX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog
  • vælge kreativt fag

Når du søger HF

– skal du i ansøgningen

  • vælge kreativt fag

Når du søger HHX

– skal du i ansøgningen

  • vælge 2. fremmedsprog

Optagelsesprøver

Hvis du ikke kan optages direkte efter 9. eller 10. klasse afholder vi optagelsesprøver, som er korte mundtlige prøver, hvor faglærere i dansk, engelsk, matematik og fysik/kemi deltager og vurderer niveauet i forhold til det forventede efter folkeskolens 9. eller 10. klasse

Merit og kompetencevurdering

Hvis du har gået på en anden uddannelse tidligere eller har erhvervet kvalifikationer på anden vis, er der i nogle tilfælde mulighed for at få merit for dele af din ungdomsuddannelse.

Læs mere om merit

Læs mere om individuel kompetencevurdering