I skoleåret 2013/14 gennemførtes omfattende fokusgruppeinterviews med et bredt udsnit af elever. Det nedenstående dokument viser et sammendrag og de påtænkte opfølgende handlinger.

Elevtrivselsundersøgelse 2013_14