Studieretningsprojektet skal skrives inden for et område/faglig problemstilling, således at et af de studieretningsfag, eleven har på A-niveau ( herunder et studieretningsfag, som er løftet til A-niveau som valgfag) samt et fag på mindst B-niveau indgår i besvarelsen af projektet.

Skolen skal i den forbindelse sikre, at kombinationen af fag underbygger den faglige fordybelse i fagene og området.

Skolens leder kan dog, på baggrund af en begrundet ansøgning fra eleven, undtagelsesvist godkende, at studieretningsprojektet skrives alene på grundlag af ét af elevens studieretningsfag på A-niveau (her kan der ikke være tale om et fag som er løftet til A-niveau som valgfag), eller at et tredje fag inddrages i studieretningsprojektet. Godkendelsen forudsætter, at alle fastsatte mål for studieretningsprojektet opfyldes, herunder at der inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse kan realiseres.

Et fag, der indgår i en elevs studieretningsprojekt, indgår på det højeste niveau, eleven har eller har haft faget.

Ansøgning om at skrive i ét (studieretningsfag på A-niveau,- uden løft) eller tre fag afleveres til rektor. Ansøgningsfristen varierer fra år til år.

Ansøgningen skal dokumentere, at de fastsatte mål, herunder at der kan inddrages flere faglige tilgange og metoder, og at målet om faglig fordybelse kan realiseres. Kan dette ikke dokumenteres, kan rektor ikke godkende ansøgningen.