I 2g skal hver elev udarbejde en studieretningsopgave: Studieretningsopgaven skal udarbejdes i 2 eller 3 af dine studieretningsfag, hvoraf mindst 1 fag skal være på A-niveau. Det kan enten være et fag, du allerede har på A-niveau eller et fag, du har valgt/løfter til A-niveau i 3g.
Du vælger selv i hvilke fag studieretningsopgaven udarbejdes. Når du har valgt fag, skal du på et senere tidspunkt i samråd med dine vejledere vælge område for studieretningsopgaven.