Computer og printer

Du skal selv medbringe en computer til prøverne. Sørg for at din computer er velfungerende, opdateret og virusfri.

Til prøver hvor der skal afleveres på papir, skal du endvidere medbringe en printer. Hvis du ikke har nogen mulighed for at tage en printer med, er der mulighed for at få printet ud på en fælles printer i prøvelokalet. Man bruger den fælles printer ved at tilkalde en eksamensvagt som kommer med en USB-nøgle. Opgaven gemmes på USB-nøglen i pdf-format hvorefter vagten sørger for at opgaven bliver printet ud. Egen USB-nøgle må ikke bruges til udprintning. Bemærk, at USB-udprintning kan give ventetid. Husk også i den forbindelse, at det er dit ansvar, at din besvarelse er klar til aflevering når prøvetiden er slut.

Før prøven:

Du skal møde senest 10 minutter før prøven begynder. Meddelelse om lokale fremgår af planen for prøverne. Husk navn på alle medbragte genstande. Du er selv ansvarlig for, at dit udstyr fungerer til tiden.

Brug evt. ventetiden til på egen medbragte USB-nøgle eller på harddisk at oprette en fil, hvor du jævnligt under prøven tager sikkerhedskopi af din besvarelse. Denne fil skal indrettes, så hver side bliver forsynet med følgende toptekst:

Fjerritslev Gymnasium – navn – klasse – fag – sidetal (side # af #)

Under prøven:

Under prøven er det ikke tilladt at bruge computeren til andet end besvarelse af opgaven (fx må man ikke se film, lytte til musik, spille o. lign.) Eneste undtagelse er, at man må bruge høretelefoner til oplæsningsprogrammer ved prøver i sprogfag eller hvis man har udstyr til hjælp for fx læsevanskeligheder. Husk lav lydstyrke, så sidemanden ikke kan høre noget!

 

Netforbindelse – skriftlige prøver

Under prøven vil der være adgang til skolens netværk, så der er mulighed for at bruge online ordbøger og for at tilgå egne notater og e-/i-bøger.

Netværksforbindelsen må kun bruges for så vidt angår egne læremidler, egne notater og egne arbejder, og enhver form for kommunikation er strengt forbudt.

Konsekvensen af overtrædelse er bortvisning fra den pågældende prøve. Dermed mister du muligheden for at blive student i denne eksamenstermin.

Aflevering:

Opgavebesvarelsen skal være klar til aflevering når prøvetiden udløber.

 

I en overgangsperiode vil der være 3 forskellige afleveringsmetoder:

  • Papir
  • Via Lectio (kun til termins- og årsprøver)
  • Via Netprøver.dk


Papiraflevering
:
Besvarelsen skal printes ud på nummererede sider og lægges i det udleverende omslag. Udfyld alle rubrikker og skriv under på, at du selv har udarbejdet besvarelsen, og at du ikke har snydt.

 

Via Lectio (kun til termins- og årsprøver)
Gem din besvarelse som pdf-dokument og indsend i Lectio via linket på forsiden.

 

Via Netprøver.dk
Gem din besvarelse som pdf-dokument og indsend den via netprøver.dk. Login til siden sker med UNI-login eller med NemID.